System Zarządzania Jakością

17 września 2018

Carolina Medical Center wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością oraz standardy świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie.

W codziennej działalności absolutnym priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo
i komfort Pacjentów, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w misji, wizji
i wartościach, ale także w ustalanych celach jakościowych, wdrożonych zasadach nadzoru nad dokumentacją medyczną oraz dużej świadomości pracowników w dziedzinie ochrony danych medycznych.

Znaczącą część informacji przetwarzanych w Carolina Medical Center stanowią bardzo wrażliwe informacje medyczne zawierające m.in. dane medyczne
i osobowe Pacjentów – ich gromadzenie, przetwarzanie
i przechowywanie jest obwarowane rygorystycznymi wymaganiami prawnymi.
W regularnym cyklu Carolina Medical Center poddawana jest zewnętrznym audytom mającym na celu potwierdzenie zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO.

Uzyskany Certyfikat ISO 9001 jest poświadczeniem wyjątkowej dbałości, nie tylko
o informacje korporacyjne, lecz przede wszystkim
o dane bezpośrednio dotyczące Pacjentów – ich zdrowia, bezpieczeństwa
i prywatności.
Potwierdzeniem wysokiej oceny działań jakościowych Carolina Medical Center są także wyniki regularnie prowadzonych badań poziomu satysfakcji Klientów, którzy jakość świadczonych usług oceniają bardzo wysoko. Prowadzone są również medyczne audyty wewnętrzne, których wyniki przekładają się na działania naprawcze, korygujące i zapobiegawcze, służące ciągłemu doskonaleniu Carolina Medical Center.

CMC_Certyfikat_Systemu_Zarządzania_Jakością