Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia - dr Andrzej Komor, Opiekunem Naukowym Kursu

24 marca 2019

14 marca odbył się kolejny kurs kadawerowy „Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia”. Wśród wykładowców znaleźli się dr n. med. Henryk Liszka z Kliniki Ortopedii w Krakowie, dr n. med. Andrzej Mioduszewski i dr Mikołaj Wróbel z Kliniki Ortopedika w Warszawie oraz dr Andrzej Komor z Carolina Medical Center – Opiekun Naukowy całego Kursu.

Kurs prowadzony jest w podobnej formule od 5 lat, dwa razy w roku. Przeznaczony jest dla lekarzy mających małe i średnie doświadczenie w chirurgii stopy. Podczas zajęć wykładowych omawiane są deformacje przodostopia i ich sposoby leczenia, na podstawie własnego doświadczenia i aktualnej wiedzy popartej Evidence Based Medicine. Zajęcia na preparatach pozwalają na szczegółowe omówienie technik operacyjnych i wprowadzenie teorii do praktyki. Tradycją stało się już wspólne konsultowanie przedstawionych przez kursantów pacjentów.

Odpowiadając na sugestie koleżanek i kolegów startujemy z kursem zaawansowanym. 7 i 8 czerwca 2019 r. odbędzie się kurs „Techniki operacyjnego leczenia deformacji stopy i stawu skokowego.  Dwudniowy kurs praktyczny pozwoli na szersze omówienie chorób stopy i stawu skokowego, takich jak leczenie zmian zwyrodnieniowych czy powikłań pooperacyjnych. Nowością są zajęcia dla pielęgniarek instrumentacyjnych pozwalające na zapoznanie się z technikami chirurgicznymi i dedykowanym, specjalistycznym instrumentarium.

Kurs zostanie zorganizowany przez Centrum Edukacji Medycznej, CEM. Koordynatorem Merytorycznym kursu będzie również dr Andrzej Komor, a wśród wykładowców m.in. dr Urszula Zdanowicz.

Więcej informacji o czerwcowym kursie pod >>linkiem<<.

Serdecznie zapraszamy!!!