Tele-konsultacje ortopedyczne

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa wszystkim pacjentom wprowadziliśmy możliwość tele-konsultacji ortopedycznych.

W trakcie tele-konsultacji lekarz na podstawie wywiadu z pacjentem zaproponuje odpowiednie leczenie. W zależności od diagnozy może zlecić leczenie farmakologiczne albo skierować pacjenta na badania obrazowe, operację oraz rehabilitację stacjonarną lub rehabilitację online. Podczas wizyty online pacjent może także skonsultować wyniki wcześniej wykonanych badań.

W przypadku osób, które są pacjentami naszej kliniki, lekarz może wystawić e-receptę na leki stałego brania, a także przedłużyć zwolnienie lekarskie w postaci e-zwolnienia, które honorowane jest przez pracodawcę i ZUS.

Tele-konsultacja ortopedyczna trwa od 20 do 30 minut i w zależności od preferencji pacjenta może odbyć się przez połączenie telefoniczne, a także za pośrednictwem aplikacji WhatsApp lub Skype.

W celu umówienia tele-konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny: +48 22 35 58 201.

Pacjenci, którzy doznali urazu lub mają silne dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa i wymagają pilnej konsultacji lekarskiej oraz niezbędnej diagnostyki, mogą odbyć wizytę stacjonarną w placówce. Mając na uwadze bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów wprowadziliśmy wiele procedur, które minimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem.

closeup of a young doctor man, wearing a white coat, sitting at his desk checking a chest radiograph in his computer