``Trening medyczny w sporcie i treningu personalnym`` za nami!

19 lutego 2018

W dniach 9-11 lutego br. w Carolina Medical Center odbyło się szkolenie pt. „Trening medyczny w sporcie i treningu personalnym”. Było to pierwsze na polskim rynku szkolenie prowadzone przez specjalistów w dziedzinie treningu medycznego oparte na własnych protokołach postępowania z pacjentami.

Trzydniowe szkolenie miało charakter teoretyczny oraz praktyczny. Uczestnicy – fizjoterapeuci, trenerzy personalni, nauczyciele wychowania fizycznego – zgłębiali swoją wiedzę oraz poszerzali swoje umiejętności z zakresu treningu medycznego pod okiem specjalistów z Carolina Medical Center. Wśród prelegentów i instruktorów znaleźli się ortopedzi: dr Krzesimir Sieczych, dr Przemysław Rychtik i dr Karol Kosterna, fizjoterapeuta – Mateusz Pepłowski oraz trener przygotowania motorycznego, autor książki „Trening Zawodowca”, Dorian Łomża.

Poznaj opinię uczestników szkolenia

Co najbardziej podobało Ci się w szkoleniu „Trening medyczny w sporcie i treningu personalnym”?

Wiedza merytoryczna, spojrzenie ze strony ortopedy i pokazanie różnych metod postępowania po kontuzji.

Teoria + praktyka, szeroki zakres szkolenia, wysoki poziom merytoryczny prowadzących.

Różnorodność ćwiczeń, uproszczenie schematu treningu i jego dostępność.

Dużo praktycznej wiedzy, ciekawe podejście, 3 dni szkolenia.