Urazy sportowe i zapalenia stawów - sympozjum radiologiczne

14 listopada 2014

7-8 listopada 2014 we Wrocławiu odbyło się Międzynarodowe sympozjum radiologiczne pt.: „Urazy sportowe i zapalenia stawów”. Na zaproszenie firmy Philips oraz prof. Iwony Sudoł-Szopińskiej, Kierownik Zakładu Radiologii Instytutu Reumatologii w Warszawie, w spotkaniu wzięła udział mgr Agnieszka Rosińska.

Fizjoterapeutka z Carolina Medical Center wygłosiła prezentację pt. „Original Algorithm of Rehabilitation Protocol with Use of Ultrasound Imaging: conclusions coming from rehabilitation process conducted after Achilles tendon reconstruction” (Autorski algorytm postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem USG: wnioski z procesu rehabilitacji po rekonstrukcji ścięgna Achillesa).

Mgr Rosińska jako jedyna z grona fizjoterapeutów zabrała głos w trakcie sympozjum jako prelegent. Celem pracy było zaprezentowanie lekarzom radiologom i ortopedom ultrasonografu jako narzędzia wykorzystywanego podczas rehabilitacji. Mgr Rosińska odniosła się do doświadczeń fizjoterapeutów z Carolina Medical Center, którzy używają USG w rehabilitacji pacjentów po urazach ortopedycznych.