VI Sympozjum Kolano Dziecięce - łąkotki

20 marca 2015

20 marca br. odbyło się kolejne sympozjum naukowe na temat kolana dziecięcego. Tematem tegorocznej, VI już edycji były łąkotki. Z ponad setką uczestników swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się specjaliści z Carolina Medical Center. Program sympozjum obejmował m.in. zagadnienia z zakresu anatomii i biomechaniki łąkotek, diagnostyki obrazowej uszkodzeń łąkotek, epidemiologii tych uszkodzeń, a tekże meniscektomii, przeszczepów allogenicznych i rehabilitacji łąkotek. Koordynatorami merytorycznymi sympozjum była m.in. dr Urszula Zdanowicz z CMC. Obok nich głos zabrali także inni lekarze ortopedzi, radiolodzy oraz fizjoterapeuci z kliniki. Organizatorem sympozjum było Centrum Edukacji Medycznej. Po więcej szczegółów, w tym dokładny plan sympozjum i listę wykładowców, zapraszamy na stronę organizatora. To kolejna inicjatywa edukacyjna Carolina Medical Center skierowana do środowiska medycznego. Oprócz regularnych kursów i sympozjów, lekarze korzystają z możliwości odbycia specjalizacji, stażów kierunkowych i klinicznych. CMC oferuje też praktyki dla fizjoterapeutów oraz organizuje spotkania Studenckiego Koła Naukowego. Więcej szczegółów tutaj.