XII Kongres Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

24 czerwca 2014

W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbył się Międzynarodowy Kongres Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie zorganizowało Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie wraz z Małopolską Izbą Pielęgniarek i Położnych, a patronat honorowy objęła Pierwsza Dama RP, Pani Anna Komorowska. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli Carolina Medical Center.

Uczestnicy kongresu rozmawiali m.in. o przywództwie i zarządzaniu w pielęgniarstwie, bezpiecznym środowisku pracy, badaniach naukowych i postępie w pielęgniarstwie, kształceniu i rozwoju zawodowy pielęgniarek oraz etyce, odpowiedzialności i samodzielności w zawodzie. Wykłady wygłosili goście honorowi: prof. Jean Watson (twórca teorii humanistycznej troskliwości) oraz prof. Laury Serrant-Green (Zdrowie Publiczne i Pielęgniarstwo Społeczne – Wolverhampton / W.Brytania). Wśród prelegentów znalazła się też pielęgniarka z Carolina Medical Center, Nina Serafin, która wygłosiła wykład pod tytułem: „Analiza czynników warunkujących satysfakcję z pracy zawodowej jako ważnego aspektu warunkującego przeciwdziałanie niedoborowi Pielęgniarek w Europie”. W spotkaniu uczestniczyły również Nina Chruścielewska i Magdalena Koszlaga z zespołu pielęgniarskiego CMC.

41 doświadczonych pielęgniarek na co dzień dba o komfort i zdrowie pacjentów Carolina Medical Center.