Młody piłkarzu – zapoznaj się z programem FIFA 11+ kids

Program FIFA 11+ kids skierowany jest do młodych piłkarzy między 8. a 13. rokiem życia i został opracowany tak, aby zapobiegać kontuzjom w piłce nożnej. Jest to dyscyplina sportowa, w której urazy przytrafiają się bardzo często – stanowią one aż 50-60% wszystkich kontuzji doznanych podczas uprawiania sportu.

Badania naukowe wykazały, że częstotliwość występowania kontuzji można ograniczyć dzięki programom profilaktycznym. FIFA 11+ kids zawiera ćwiczenia, które koncentrują się m.in. na stabilizacji tułowia, wzmocnieniu mięśni, poprawieniu tzw. czucia głębokiego (umiejętności zachowania równowagi) oraz poprawie koordynacji ruchowej. Program oparty jest na badaniach przeprowadzonych przez Komisję Medyczną FIFA i UEFA. Trening prewencyjny powinien być wykonywany minimum dwa razy w tygodniu oraz trwać ok. 15-20 minut. Aby zwiększyć efektywność ćwiczeń, należy przestrzegać ich kolejności i ćwiczyć systematycznie. Dzięki temu ryzyko kontuzji można zmniejszyć nawet o 40%!

Komisja Medyczna FIFA podkreśla, że spora liczba kontuzji piłkarskich spowodowana jest nieczystą grą, dlatego zachęca młodych piłkarzy także do przestrzegania zasad Fair Play.

Urszula Zdanowicz, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Carolina Medical Center, nagrała filmy instruktażowe pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu Olimpijskiego na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, przedstawiające ćwiczenia z programu FIFA 11+ Kids. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wideo oraz regularnych ćwiczeń!