Personel medycznyProjekty badawcze

PROJEKTY BADAWCZE

START

„Wykorzystanie autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie regeneracji rekonstruowanego ścięgna Achillesa.”

Jednym z projektów badawczych Carolina Medical Center jest projekt START, którego celem jest opracowanie nowych nieinwazyjnych technik obrazowania oraz metod monitorowania procesu regeneracji tkanek oraz ocena szybkości gojenia się ścięgna Achillesa. Cel ten mógł zostać osiągnięty poprzez porównanie dwóch metod leczenia operacyjnego anatomicznej rekonstrukcji ścięgna Achillesa: metody standardowej, bez podania komórek macierzystych i metody innowacyjnej. W projekcie zostały stworzone zatem dwie grupy badawcze pacjentów u których zdiagnozowano uszkodzenie ścięgna Achillesa. Przynależność do grup została określona w drodze losowania, po przeprowadzeniu odpowiednich badań diagnostycznych i odbyciu konsultacji lekarskich. Kluczowym elementem eksperymentu medycznego było porównanie czy postęp w regeneracji w obu grupach pacjentów wygląda podobnie.

Obecnie skończyła się rekrutacja pacjentów, którzy mogliby wziąć udział w projekcie. Wzięły w nim udział osoby powyżej 18 r. ż., które miały uszkodzone ścięgno Achillesa i nie podjęły wcześniejszego leczenia operacyjnego w obszarze urazu. W celu kwalifikacji pacjenta do projektu, przeprowadzono konsultacje lekarskie, na których wykonano: pomiar wzrostu i wagi ciała, badanie ortopedyczne oraz przeprowadzono z nim wywiad.

Usługi medyczne wykonywane w ramach projektu START były wykonywane bezpłatnie. Pacjenci otrzymali kompleksową diagnostykę obrazową (USG, rezonans magnetyczny), leczenie operacyjne urazu ścięgna Achillesa, zgodne z uznanymi na świecie standardami oraz rehabilitację pooperacyjną i badania kontrolne procesu gojenia w jednej z najnowocześniejszych klinik ortopedycznych. Pacjent, w ramach projektu START, musiał przejść cały proces leczenia, który trwał ok. 6 miesięcy.

Komórki macierzyste, które zostały wykorzystane w rekonstrukcji ścięgna Achillesa, zostały pobrane z tkanki tłuszczowej w procesie liposukcji metodą WAL (water-jet assisted liposuction) w znieczuleniu ogólnym. Pobrany materiał w sterylnym pojemniku przekazany został do laboratorium w celu wyizolowania komórek macierzystych. Proces był wykonywany bez udziału pacjenta w laboratorium.

Projekt realizowany jest wraz z Politechniką Warszawską, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Centrum Onkologii, Uniwersytetem Warszawskim, Harvard Medical School oraz University of Pittsburgh.

okladkaW ramach projektu stworzona została publikacja Rekonstrukcja ścięgna Achillesa. Omawiany jest w niej proces usprawniania pacjenta po anatomicznej (trójpęczkowej) rekonstrukcji ścięgna Achillesa.

Opracowany i opisany krok po kroku, oryginalny protokół fizjoterapeutyczny w dużej mierze bazuje na procesie gojenia się tkanek ścięgnistych. Każde z ćwiczeń zostało szczegółowo omówione i uzupełnione o dodatkowe informacje dotyczące np. możliwych ćwiczeń uzupełniających i zalecanej diagnostyki obrazowej. Do opisu każdego ćwiczenia przygotowany został wysokiej jakości materiał filmowy i zdjęciowy, którego głównym celem jest rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących prawidłowego wykonania określonego zadania.

logo_strategmed_qProjekt badawczy START realizowany jest w NCBIR logo z czerwonym napisemramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED pt. „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł” (akronim – START) dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Specjaliści zajmujący się badaniami w projekcie START

NASI PARTNERZY