Personel medycznyProjekty badawcze
achilles

PROJEKTY BADAWCZE

START

Jednym z projektów badawczych Carolina Medical Center jest projekt START, którego celem jest opracowanie nowych nieinwazyjnych technik obrazowania oraz metod monitorowania procesu regeneracji tkanek oraz ocena szybkości gojenia się ścięgna Achillesa (przez porównanie procesu gojenia u pacjentów, którym podano komórki macierzyste oraz u pacjentów leczonych bez podania komórek macierzystych). Pacjenci do grup zostaną przypisani losowo.

okladkaW ramach projektu stworzona została publikacja „Rekonstrukcja ścięgna Achillesa„. Omawiany jest w niej proces usprawniania pacjenta po anatomicznej (trójpęczkowej) rekonstrukcji ścięgna Achillesa.

Opracowany i opisany krok po kroku, oryginalny protokół fizjoterapeutyczny w dużej mierze bazuje na procesie gojenia się tkanek ścięgnistych. Każde z ćwiczeń zostało szczegółowo omówione i uzupełnione o dodatkowe informacje dotyczące np. możliwych ćwiczeń uzupełniających i zalecanej diagnostyki obrazowej. Do opisu każdego ćwiczenia przygotowany został wysokiej jakości materiał filmowy i zdjęciowy, którego głównym celem jest rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących prawidłowego wykonania określonego zadania.

logo_strategmed_qProjekt badawczy START realizowany jest w NCBIR logo z czerwonym napisemramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED pt. „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł” (akronim – START) dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.