Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego występuje w miarę postępu uszkodzenia chrząstki tego stawu, jak i struktur podchrzęstnych. Często nazywana jest ona zwyrodnieniem „ze zużycia”, najczęściej występuje u ludzi w średnim wieku i osób starszych, ale może mieć miejsce w każdym wieku.

Przyczyny zmian zwyrodnieniowych nie są do końca poznane. Wiemy, że są czynniki, które zwiększają podatność organizmu na tę dolegliwość np.: otyłość, osłabienie i zaniki mięśni, czynniki dziedziczne, urazy, które uprzednio miały miejsce, przebyte choroby wieku dziecięcego, wielokrotnie powtarzające się ruchy i w końcu starzenie się. Odpowiedzią na te dolegliwości jest m.in. proteza kolana.

Metody leczenia choroby zwyrodnieniej stawu kolanowego

Jest wiele nieinwazyjnych metod leczenia, które mogą zmniejszyć uczucie bólu w kolanie i zlikwidować stan zapalny – zmiana stylu życia czy leczenie farmakologiczne. Niekiedy wskazane jest noszenie ortezy w celu zapewnienia stabilizacji stawu kolanowego. Jeśli jednak żadna z powyższych metod leczenia nie daje zadowalających rezultatów, konieczna jest interwencja chirurgiczna.
W zależności od stopnia zniszczenia powierzchni stawowych stosuje się:

  • artroskopię – zabieg małoinwazyjny mający na celu oczyszczenie jamy stawu z elementów zapalnych oraz ewentualną naprawę uszkodzonej chrząstki,
  • jednoprzedziałową endoprotezoplastykę stawu kolanowego (np. ACCURIS),
  • endoprotezoplastykę całkowitą stawu kolanowego (np. GENESIS II).

Protezy kolana

Carolina Medical Center w leczeniu swoich pacjentów stosuje najnowsze dostępne na rynku technologie i metody. W zabiegach tego typu wykorzystujemy protezy Accuris i Genesis, wykonane z unikalnego pod względem swoich parametrów materiału zwanego OXINIUM. Jest to stop dwóch metali: cyrkonu (stanowiącego 97,5%) i niobu (2,5%). Oba te metale są w wysokim stopniu biokompatybilne, a więc bardzo dobrze tolerowane przez organizm. Opracowanie OXINIUM zajęło ponad 10 lat. Materiał ten łączy w sobie zalety ceramiki (gładkość) i metalu (wytrzymałość). Jest to stop o jednorodnej strukturze cząsteczkowej, jednak podczas produkcji implantu stosuje się technikę absorpcji tlenu przez cyrkon, co zmienia jego powierzchnię z metalowej w ceramiczną. Przez to proteza kolana staje się niezwykle twarda i nieścieralna, a równocześnie odporna na pękanie i zarysowania.

Spośród trzech wymienionych materiałów stosowanych we współczesnej endoprotetyce, OXINIUM cechuje najwyższa tolerancja przez organizm (biokompatybilność). Chociaż powierzchnie kobaltowo-chromowe są bardzo odporne na nacisk, z biegiem czasu w kontakcie z polietylenowymi komponentami endoprotezy, ulegają one ścieraniu w znacznie większym stopniu niż OXINIUM. Dzięki najwyższej gładkości powierzchni, w przypadku tego ostatniego uzyskano zmniejszenie ścieralności o ok. 85%. Implanty wykonane z OXINIUM mogą być dodatkowo stosowane w połączeniu ze specjalnym materiałem poślizgowym, wyjątkowo trwałym, wysoce usieciowanym tworzywem sztucznym.

Ceramiczna głowa protezy, w przeciwieństwie do głowy kobaltowo-chromowej, ma prawie nieścieralną powierzchnię, stwarza jednak innego rodzaju zagrożenia. Ceramika jest bardzo krucha, w związku z czym głowy ceramiczne mogą czasem pękać w wyniku większego obciążenia. Ponieważ w przypadku OXINIUM mamy do czynienia z metalem, ryzyko to zostało wyeliminowane.

OXINIUM to rozwiązanie dla osób z alergiami i uczulonych na metale (w tym na przykład na nikiel). Dzięki zastosowanym surowcom protezy z OXINIUM są prawie zupełnie pozbawione niklu a co za tym idzie bezpieczne i dobrze tolerowane przez ludzki organizm.

dr n. med. Jacek Laskowski

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Jestem specjalistą od urazów stawu biodrowego, łokciowego oraz skokowego. Jako pierwszy w Polsce wykonałem operację kapoplastyki całkowitej stawu biodrowego sposobem BHR.