Zabieg osteotomii kolana

„Kontrolowane złamanie” – tak potocznie nazywany jest zabieg osteotomii. Ma on za zadanie zminimalizować postęp zmian zwyrodnieniowych oraz stanowi alternatywę do bardziej inwazyjnych operacji. Pozwala m.in. poprawić kształt danej kości, skrócić ją lub wydłużyć bez konieczności stosowania endoprotez, zminimalizować dolegliwości bólowe w stawie kolanowym, a także poprawić jego mechanikę. Celem operacji jest zmniejszenie obciążenia w tych miejscach kolana, gdzie już istnieje uszkodzenie chrząstki, a zwiększenie tam, gdzie jest ona zdrowa.

Osteotomia polega na korygowaniu osi kości. Wykonywana jest w zakresie kości udowej lub piszczelowej, którą podczas zabiegu przecina się na odpowiedniej wysokości, zmienia ustawienie i stabilizuje płytką lub gwoździem. Osteotomia poprzedzona jest artroskopią, czyli badaniem, które pozwala oceniać strukturę całego stawu oraz zmiany powstałe w jego obrębie.

lek. Łukasz Luboiński

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Jestem Ordynatorem Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Carolina Medical Center. Specjalizuję się m.in. w przeszczepach łąkotek, rekonstrukcji chrząstki, rekonstrukcjach wielowięzadłowych i osteotomiach w obrębie stawów kolanowych. Wykonuję także artroskopię stawu biodrowego. Przyjmuję dzieci od 12 r.ż.