DISCOGEL®

W leczeniu przepukliny krążka międzykręgowego stosujemy małoinwazyjne metody. Jedną z nich jest DISCOGEL® – żelowa proteza do implementacji podskórnej. Technika ta polega na wstrzyknięciu żelu do jądra krążka międzykręgowego. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, przy pełnej świadomości pacjenta.

Wskazania

DISCOGEL® przeznaczony jest dla pacjentów, u których zdiagnozowano przepukliny dysków w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa oraz przepukliny 1-4 stopnia według klasyfikacji Pfirmanna. Preparat stosowany jest wówczas, gdy zachowany jest pierścień włóknisty, wysokość przestrzeni dyskowej zapadnięta jest nie bardziej niż 50%, a uwypuklenie na bocznym MRI jest nie większe niż 30-40% w świetle kanału kręgowego.

Zabieg rekomendowany jest dla osób, u których ćwiczenia rehabilitacyjne i terapia farmakologiczna nie pomogły w redukcji bólu i innych dolegliwości.Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia operacji z użyciem DISCOGEL® jest występowanie alergii na jeden składnik preparatu (np. produkty pochodne celulozy czy wolfram). Nie jest zalecany dla kobiet w ciąży oraz osób zmagających się z ciężką depresją.

Korzyści dla pacjenta

  • redukcja bólu w ciągu jednego dnia od przeprowadzenia zabiegu (maksymalnie do 4 tygodni)
  • krótki czas powrotu do zdrowia i aktywności fizycznej (ok. 4-8 tygodni)
  • brak blizn pooperacyjnych
  • zachowana procedura „jednego dnia”
  • ograniczenie pobytu pacjenta w szpitalu do minimum (zazwyczaj do 24h!)
  • podczas jednego zabiegu istnieje możliwość leczenia przepuklin na dwóch poziomach kręgosłupa!

Przebieg operacji

Zabieg trwa około 30 minut i przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, pod kontrolą RTG. Pacjent leży na brzuchu, a preparat wprowadzany jest przez cienką igłę do środka dysku.

Za pomocą DISCOGEL® inicjowany jest proces rehydratacji jądra miażdżystego. Żelowa proteza działa przeciwzapalnie, wypełniając pęknięcia w osłabionym pierścieniu włóknistym, blokując receptory bólowe. Preparat wzmacnia struktury dysku i stwarza doskonałe warunki sprzyjające szybkiemu i trwałemu wygojeniu wypukliny.

Zabieg operacyjny monitorowany jest za pomocą aparatu RTG, który umożliwia podgląd na ekranie położenia żelowego implantu w czasie rzeczywistym dzięki zawartemu w nim znacznikowi radiologicznemu – wolframu.

Zalecenia pooperacyjne

Po zabiegu pacjent powinien zostać w łóżku, w pozycji leżącej jedynie 3 godziny. Przez kilka kolejnych dni konieczna jest dezynfekcja miejsca nakłucia skóry i zmiana opatrunku. Miesiąc po zabiegu pacjent nie powinien podnosić ciężkich przedmiotów oraz nie powinien przebywać w jednej wymuszonej pozycji ciała dłużej niż jedną godzinę (np. stanie, siedzenie, schylanie, kucanie).

Rehabilitacja

Niezwykle ważne jest postępowanie pooperacyjne – odpowiednio dobrana rehabilitacja, bazująca głównie na terapii manualnej. Wyspecjalizowany w rehabilitacji kręgosłupa zespół fizjoterapeutów pomaga pacjentom niwelować dysfunkcje, powrócić do sprawności i zapobiegać nawrotom dolegliwości.