Pręty indywidualne

Medycyna spersonalizowana wkracza tam, gdzie pacjent wymaga trudnych i indywidualnych rozwiązań. Specjaliści z Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa wykonują operacje z wykorzystaniem tzw. prętu (implantu) dedykowanego.

Wskazania

Operacja z zastosowaniem implantu custom-made jest rozwiązaniem dla pacjentów, u których doszło do utraty prawidłowej krzywizny kręgosłupa w wyniku choroby zwyrodnieniowej, bądź w wyniku wady wrodzonej lub skomplikowanego zaburzenia osi kręgosłupa. Taki kręgosłup nie jest w stanie utrzymać odpowiedniej linii i odchyla się w bok lub rotacyjnie przemieszcza się albo ześlizguje do przodu.

Pacjenci przestają się ruszać w wyniku bólu związanego z deformacją oraz uciskiem nerwów. Rezygnują z aktywności, a to prowadzi do zaników mięśni. U tych osób dochodzi również często do upośledzenia funkcji oddechowych i krążeniowych. Pojawiają się problemy z niewydolnością serca.

Postępująca deformacja kręgosłupa powoduje ucisk i drażnienie poszczególnych elementów nerwowych znajdujących się w kanale kręgowym i w otworach między kręgami. Pojawiają się bóle korzeniowe. To właśnie silny ból powoduje, że pacjent zwraca się o pomoc. W takiej sytuacji potrzebne są indywidualne rozwiązania.

Przed operacją

Spersonalizowany implant produkowany jest na podstawie analizy sylwetki oraz analizy kątów obciążenia i rozkładania krzywizn w poszczególnych płaszczyznach.

Pręt dedykowany produkowany jest w oparciu o matematyczny model, który tworzony jest na podstawie skalibrowanych badań obrazowych. Liczone są kąty i siły obciążania, specjaliści przewidują jaka jest niezbędna korekcja do uzyskania dobrego wyniku radiologicznego, a w przyszłości wyniku klinicznego u pacjenta. Taki implant ma określoną krzywiznę. Może być tytanowy lub kobaltowo-chromowy i mieć różną twardość i plastyczność.

Tylko dzięki precyzyjnemu planowaniu przedoperacyjnemu lekarze mogą przeprowadzić korekcję, która zminimalizuje ryzyko powstania kolejnych problemów i zmniejszy prawdopodobieństwo wykonania rewizyjnych operacji.

Przebieg operacji

Wysoko specjalistyczna operacja z zastosowaniem dedykowanego prętu wiąże się z koniecznością bardzo dokładnego odtworzenia wysokości uszkodzonych krążków i otworów międzykręgowych, uwolnienia poszczególnych elementów nerwowych uciśniętych w wyniku zniekształcenia kręgosłupa, a następnie przywrócenia funkcji podpórczej kręgosłupa. Podczas operacji, po wprowadzeniu implantów, które zastępują uszkodzone krążki i po wstępnej korekcji osi kręgosłupa, wprowadza się elementy mocujące kręgi (śruby przeznasadowe), które następnie łączone są ze sobą implantem. Implant jest „domodelowany” do określonej krzywizny. Po połączeniu tych wszystkich elementów uzyskuje się odpowiednią korekcję osi kręgosłupa.

Zalecenia pooperacyjne

Czas powrotu do zdrowia uzależniony jest od szybkości gojenia, ale także od wieku pacjenta oraz chorób współistniejących. Zwykle trwa od kilku do kilkunastu tygodni.

Zazwyczaj już po kilku, kilkunastu godzinach, pacjent mówi, że boli go znacznie mniej. Bóle kręgosłupa mogą trwać jeszcze jakiś czas po operacji, jednak związane jest to z procesem gojenia. Gdy rana będzie wygojona, a elementy wszczepione do kręgosłupa zaczną się integrować z tkanką kostną, wówczas i ból stopniowo się zmniejszy – mówi dr Jurij Kseniuk.

Długofalowym wynikiem operacji z zastosowaniem implantu typu custom-made jest uwolnienie pacjenta od bólu związanego z uciskiem na elementy nerwowe, odtworzenie prawidłowej osi kręgosłupa, co umożliwia lepsze poruszanie się i mniejszy wysiłek energetyczny mięśni, a także mniejszy ból związany z przeciążeniem elementów nośnych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia kolejnych zwyrodnień i deformacji na poziomach nieobjętych leczeniem.