Spine Jack® System

To małoinwazyjny, przezskórny system do stabilizacji (anatomicznej repozycji) kręgosłupa w osteoporotycznych i urazowych złamaniach kompresyjnych kręgosłupa oraz w nowotworach.

Wskazania

Małoinwazyjny system do stabilizacji rekomendowany jest dla osób u których zdiagnozowano:

  • świeże (maks. 8-10 tyg.) złamania kompresyjne trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym,
  • złamania typu A1 – A4 (wybuchowe) wg klasyfikacji AO,
  • złamania w młodej kości (urazowe), osteoporotyczne lub w przebiegu choroby nowotworowej.

Przebieg operacji

Zabieg z wykorzystaniem Spine Jack® System trwa od 30 do 45 min. Polega on na przezskórnym wprowadzeniu dwóch igieł przeznasadowych. Dzięki nim neurochirurg jest w stanie umieścić w trzonie druty Kirschnera, które stanowią prowadnice dwóch narzędzi dostępowych – wiertła oraz przymiaru implantów. Po przygotowaniu przestrzeni wewnątrz trzonu, wprowadzane są dwa owalne, rozprężane implanty do trzonu uszkodzonego kręgu. Następnie lekarz nastawa złamanie przez stopniowe, obustronne rozprężanie implantów aż do momentu odtworzenia anatomicznej wysokości złamanego trzonu. Powstała w ten sposób przestrzeń w trzonie wypełniona zostaje cementem, którego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji i utrzymanie osiągniętego efektu nastawienia.

W metodzie tej wykorzystuje się dwa rodzaje cementu: sztuczny i bioprzebudowywalny. Jego wybór uzależniony jest od rodzaju kości oraz wieku pacjenta. U osób młodych stosuje się mieszankę z hydroksyapatytem, który z biegiem czasu wchłania się i przebudowuje we własną kość pacjenta. U starszych, mających problem z gojeniem złamań, lepiej sprawdzają się cementy akrylowe, które się nie wchłaniają i zapewniają dobry efekt podparcia.

Stosowane dotychczas metody operacyjne w sposób ograniczony umożliwiają taką rekonstrukcję. Alternatywna metoda zwana kyphoplastką polega bowiem na „napompowaniu” wewnątrz trzonu balonu, który podąża tam, gdzie ma miejsce, w związku z czym nie mamy wpływu na trajektorię rozprężania. Ogranicza to stosowanie metody. W systemie Spine Jack, dzięki rozprężaniu w pożądanych miejscach złamania, neurochirurg efektywnie odtwarza wysokość trzonów kręgów i tym samym przywraca anatomiczną biomechanikę kręgosłupa. Nie ma niebezpieczeństwa przemieszczenia odłamów do kanału kręgowego.

Dzięki temu możliwe jest wykonanie małoinwazyjnej operacji w przypadkach, w których jeszcze niedawno pacjenci mogli być operowani tylko klasyczną metodą.

Inowacyjność metody polega na tym, że u większości pacjentów można uniknąć operacji metodą otwartą. Anatomiczne odtworzenie wysokości złamanego trzonu kregu umożliwia zachowanie pełnej ruchomości kręgosłupa, eliminując tym samym konieczność wykonania usztywnienia znacznej długości kręgosłupa. Zastosowanie tej metody znacząco poprawia wyniki leczenia zarówno u osób młodych, aktywnych, jak i u pacjentów w podeszłym wieku – wyjaśnia dr Jurij Kseniuk, neurochirurg z Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa.

Zalecenia pooperacyjne

Pacjent wstaje z łóżka już kilka godzin po operacji, a następnego dnia wychodzi ze szpitala. Kolejnym etapem leczenia jest rehabilitacja polegająca na wzmacnianiu mięśni grzbietu, a powrót do pełni sił i normalnego funkcjonowania nastąpi po kilku tygodniach po operacji.

Rehabilitacja

Niezwykle istotnym etapem leczenia jest postępowanie pooperacyjne – odpowiednio dobrana rehabilitacja, bazująca głównie na terapii manualnej. Wyspecjalizowany w rehabilitacji kręgosłupa zespół fizjoterapeutów pomaga pacjentom niwelować dysfunkcje, powrócić do sprawności i zapobiegać nawrotom dolegliwości.

Poznaj metody rehabilitacji kręgosłupa stosowane w Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa w Carolina Medical Center.