LEK.
ARTUR ZACZYŃSKI

Moja specjalizacja

Specjalizuję się w neurochirurgi. W Carolina Medical Center przyjmuję w ramach Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa.

UMÓW WIZYTĘ

STAŻE

  1. Jako student rozszerzał swoją wiedzę uczestnicząc w zjazdach i szkoleniach krajowych i międzynarodowych.
  2. Odbył między innymi dwukrotnie miesięczny staż zagraniczny w 1998 i 1999 roku w Klinice Neurochirurgii Profesora F. Umansky`ego w Haddasah Hospital Ein Karem w Jerozolimie, w Izraelu.
  3. W 2004 roku uczestniczył w Pradze w wysoko specjalistycznym kursie doskonalącym z zakresu operacji kręgosłupa i mózgu z użyciem Neuronawigacji.
  4. Od 1998 roku do 2004 jako student dyżurował w zespołach reanimacyjnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.

KURSY I SZKOLENIA

  • 2001 – XII Światowy Kongres Neurochirurgów w Sydney współautor doniesienia na temat biochemicznych markerów uszkodzenia mózgu,
  • 2005 – XIII Światowy Zjazd Neurochirurgów w Marrakesh`u – jako autor pracy analizującej aktywność wolnorodnikową płynu mózgowo rdzeniowego po urazach mózgu.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

  1. Jako jeden z najmłodszych asystentów Kliniki jest autorem doniesień zjazdowych z zakresu wczesnej opieki szpitalnej, a wraz z profesorem M. Ząbkiem jest współautorem pracy analizującej Złotą Godzinę w polskim ratownictwie medycznym.
  2. Jest współautorem wielu doniesień zjazdowych na temat leczenia Choroby Parkinsona.

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY