foto9
PROF. DR HAB. N. MED.
MIROSŁAW ZĄBEK

Moja specjalizacja

Specjalista neurochirurgii. Ordynator Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa w Carolina Medical Center, światowy autorytet w dziedzinie neurochirurgii z wieloletnią praktyką kliniczną. Zakres: usunięcie wypadniętego dysku, laminektomia odbarczająca, usunięcie dysku lędźwiowego z implantem międzywyrostkowym, stabilizacja dwupoziomowa i wielopoziomowa, wertebroplastyka trzonu kręgowego, kyphoplastyka trzonu kręgowego, korporektomia szyjna, wszczepienie ruchomych dysków szyjnych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  1. Profesor neurochirurgii, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
  2. Nauczyciel akademicki – wyspecjalizował oraz przeprowadził przewody doktorskie wielu lekarzy.
  3. Twórca jednego z pierwszych w świecie nowatorskich przeszczepów tkanki mózgu w leczeniu choroby Parkinsona / nazwisko zamieszczone w Kronice XX Wieku.
czytaj więcej

   1. Jako jeden z nielicznych na świecie przeprowadził serię operacji mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii.
   2. Pierwszy w tej części Europy, który przeprowadził operację wszczepienia stymulatora mózgu w leczeniu dystonii. Operacje przeprowadzone były wspólnie z neurochirurgami z Francji.
   3. Pierwszy w tej części Europy, który przeprowadził operację wszczepienia stymulatora do głębokich struktur mózgu w zespole Toutetta. Operacja przeprowadzona wspólnie z neurochirurgami z Niemiec.
   4. Pierwszy w Polsce, wspólnie z neurochirurgami z USA, przeprowadził serię operacji głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinona.
   5. Kierował i był wykonawcą wielu programów naukowych realizowanych przez Komitet Badań Naukowych.
   6. Za swoje osiągnięcia był nagradzany nagrodą Prezydenta, dwukrotnie nagrodą Ministra Zdrowia, nagrodą Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych oraz nagrodą programów naukowych Telewizji Polskiej.

STAŻE

Ukończył Europejskie Szkolenie Neurochirurgiczne / 1987-1991/, oraz odbył indywidualne neurochirurgiczne staże szkoleniowe w Finlandii, Niemczech, Szwecji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Belgii i Japonii.

KURSY I SZKOLENIA

Odbył europejskie szkolenie w leczeniu bólu za pomocą stymulacji układu nerwowego przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

  1. Autor ponad 140 prac oryginalnych ogłoszonych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym.
  2. Autor, redaktor i współautor 30 książek.

Książki

    1. Ząbek M Urazy Czaszkowo-Mózgowe PZWL Warszawa 1994 / 176 str.,
    2. Ząbek M. / redaktor/ autor 12 rozdziałów Zarys Neurochirurgii, PZWL 1999 / 985 str./

Rozdziały do książek 

     1. Ząbek M, Mazurowski W.: Neurochirurgia i Neurotraumatologia, w Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 1993 / red/ W. Noszczyk/ Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1994,
     2. Ząbek M., Mazurowski: Neurochirurgia i Neurotraumatologia, w Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 1994 / red/ W. Noszczyk/ Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995,
     3. Mazurowski W., Ząbek M.: Neurochirurgia. W Narzędzia, Protezy i Szwy Chirurgiczne /red/ Kielecki K, Severus Warszawa, 1995,
czytaj więcej

      1. Ząbek M Neurochirurgia i Neurotraumatologia, w Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 1995 / red/ W. Noszczyk/ Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1996,
      2. Ząbek M Neurochirurgia i Neurotraumatologia, w Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 1996 / red/ W. Noszczyk/ Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1997,
      3. Ząbek M Neurochirurgia i Neurotraumatologia, w Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 1997 / red/ W. Noszczyk/ Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1998,
      4. Ząbek M Neurochirurgia i Neurotraumatologia, w Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 1998 / red/ W. Noszczyk/ Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999,
      5. Ząbek M Neurochirurgia i Neurotraumatologia, w Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 1999 / red/ W. Noszczyk/ Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2000,
      6. Ząbek M Górski R, Neurochirurgia i Neurotraumatologia, w Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2000 / red/ W. Noszczyk/ Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001,
      7. Ząbek M Górski R, Neurochirurgia i Neurotraumatologia, w Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2001 / red/ W. Noszczyk/ Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002,
      8. Ząbek M, Dzierzęcki S: Neurochirurgia i Neurotraumatologia w Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2002 / red. W. Noszczyk/ Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 2003,
      9. Ząbek M, Dzierzęcki S: Neurochirurgia i Neurotraumatologia w Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2003 / red. W. Noszczyk/ Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 2004,
      10. Ząbek M.: Głęboka Stymulacja Mózgu w Operacyjnym Leczeniu Chorób Pozapiramidowych w Esculapim / red. I. Kojder/ 2005,
      11. Ząbek M, Dzierzęcki S: Neurochirurgia i Neurotraumatologia w Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2004 / red. W. Noszczyk/ Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 2005,
      12. Górski R., Ząbek M.: Choroby Naczyniowe Mózgu. w Choroby Wewnętrzne /red. Pączek L/, PZWL 2005,
      13. Ząbek M.: Operacyjne Leczenie Choroby Parkinsona. w Choroba Parkinsona / Friedman A/ Czelej 2005,

PODOBNI SPECJALIŚCI

NASI PARTNERZY