Dr n. med. Anna Błażucka

Neurolog

Dr n. med. Anna Błażucka
Specjalizuję się w diagnozowaniu i leczeniu bólów głowy (migrena), polineuropatii cukrzycowej oraz bólów funkcjonalnych i fibromialgii.

Informacje o konsultacjach lekarskich

Warszawa

Pory 78, Warszawa

Mapa
Cennik
Cennik:
Konsultacja neurologiczna - 300 zł

Współpracujemy z ubezpieczycielami zagranicznymi. Sprawdź, czy akceptujemy Twoje ubezpieczenie.

O mnie

Wykształcenie

 • 03.2013 uzyskanie specjalizacji z Medycyny Transportu
 • 2012-2013 Studia podyplomowe „Medycyna bólu” Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 2011-2012 Studia podyplomowe „Zarządzanie w służbie zdrowia” Uniwersytet Warszawski
 • 05.2011 uzyskanie uprawnień z zakresu leczenia toksyną botulinową
 • 12.2010 obrona pracy doktorskiej nt. „Związek pomiędzy stężeniem hemoglobiny glikowanej (HbAlc) a ryzykiem rozwoju powikłań cukrzycy pod postacią neuropatii cukrzycowej”- tytuł doktora nauk medycznych uzyskany z wyróżnieniem
 • 01.2007 uzyskanie uprawnień do wykonywania badań elektrofizjologicznych w zakresie:
  • wzrokowych potencjałów wywołanych
  • słuchowych potencjałów wywołanych
  • somatosensorycznych potencjałów wywołanych
 • 12.2006 uzyskanie uprawnień do wykonywania badań elektrofizjologicznych w zakresie:
  • elektomiografii
  • neurografii
 • 11.2005 uzyskanie specjalizacji z Neurologii
 • 11.1997-31.10.1998 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – staż podyplomowy
 • 1990-1997 Akademia Medyczna w Lublinie Wydział Lekarski  -dyplom lekarza z wynikiem bardzo dobrym

Doświadczenie zawodowe

 • od 01.05.2023 Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Wawer
 • 01.04.2010-30.04.2023 Kierownik Instytutu Diagnostyki i Leczenia Bólu przy Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku i Sensor Cliniq w Warszawie
 • 01.02.2010-31.03.2015 Ordynator Kliniki, po. Kierownik Kliniki Psychoneurologii Wojskowego Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • 01.06.2005 – 31.01.2010 Starszy asystent Kliniki Psychoneurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • 2004-2009 r. Młodszy asystent, dyżury lekarskie w Oddziale Neurologii Szpitala Wolskiego w Warszawie
 • 17.02.2000-31.05.2005 Młodszy asystent w Klinice/Oddziale Neurologii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie
 • 11.1998-31.01.2000 Młodszy asystent w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

 

Działalność naukowa

Autorka wielu publikacji i wykładów na temat polineuropatii.

Projekty badawcze

 • Randomizowane, prowadzone podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo – badania IV fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa rimegepantu w zapobieganiu migrenie epizodycznej z zastosowaniem schematów dawek wielokrotnych. protokół BHV 3000-404 2023 badacz
 • Skuteczność pregabaliny i duloksetyny u pacjentów z bólem neuropatrycznym w przebiegu obwodowej neuropatii cukrzycowej ( PDPN): wpływ bólu na funkcje poznawcze, sen i jakość życia. Blossom 92020-20022 główny badacz
 • Truszczynski, J. Achimowicz, A. Błażucka, G. Nowicki, „On the The application of synthetic analysis of physiological signals for the evaluation of psychophysiological status of the operators under extreme environmental and high workload conditions„ Proceedings of the 4th Conference on „Men in Extreme Environmental Conditions”, Warsaw, WIML, 21-22 October, 2010, pp:23-24 praca statutowa
 • Ocena korelacji pomiędzy wystąpieniem neuropatii cukrzycowej a poziomem jednego ze wskaźników wyrównania metabolicznego cukrzycy -odsetka hemoglobiny glikolowanej. Praca statutowa WIML nr 108/2008 Anna Błażucka – ­kierownik projektu
 • Ocena czynnika ludzkiego w zapewnieniu bezpieczeństwa lotów. Praca zlecona przez MON 30/ZWSW/JBR/2006/531 Anna Błażucka – wykonawca

Publikacje

 • Błażucka A. „Migrena-rozmowa z dr n. med. Anna Błażucką” CNS Reviews 2020, vol.4, no3 181-188
 • Błażucka A., J. Rymaszewska „O bólu”. Psychiatria w medycynie tom 3 dialogi interdyscyplinarne. Medical education 2018, 9-41
 • Błażucka A, Stępień A. „Związek pomiędzy stężeniem hemoglobiny glikowanej ( HbAlC) a ryzykiem rozwoju neuropatii cukrzycowej”. PML nr 5(18) rok 2012
 • Stępień A., Błażucka A.: Jak skutecznie leczyć bolesną neuropatię cukrzycową? Medycyna Metaboliczna 2011;4 68-73
 • Mroczek M., Błażucka A., Maksymiuk G.: Wartość diagnostyczna badań elektrofizjologicznych u chorych z dyskopatią szyjną i lędźwiową-doniesienie wstępne. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2007; 3: 329
 • Błażucka A., Mroczek M., Maksymiuk G.: Neurologiczne powikłania cukrzycy, a stężenie hemoglobiny glikolowanej w świetle współczesnych badań. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2006; 4: 355
 • Błażucka A.: „Etiopatogenetyczna rola witamin z grupy B w powstawaniu i leczeniu schorzeń układu nerwowego”. Praktyka lekarska 2015, zeszyty specjalistyczne
 • Błażucka A.: „Wpływ kwasu alfa-li pon owego na rozwój i leczenie neuropatii cukrzycowej”. Praktyka lekarska, zeszyty specjalistyczne. Nr 117/16.02.2015

Publikacje w formie plakatu

 • A.Błażucka, A. Stępień„ Zależność pomiędzy stężeniem hemoglobiny glikowanej (HbA12C) a ryzykiem rozwoju neuropatii cukrzycowej” XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin Polska 03-06.09.2014
 • Królicki L., Błażucka A., Jakuciński M., Koziara H., Królicki B., Nowicki G., Siemianowski C., Tora A.: Zastosowanie znakowanej radioizotopami ( beta-90Y, 177Lu, alfa-213 Bi emiterami) substancji P w leczeniu chorych z guzem mózgu (glejak II-IV)).-badanie wstępne. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin Polska 03-06.09.2014
 • Błażucka A. Siemianowski C., Łaskawiec-Orlikowska K., Tora A., Szyszka L., Nowicki G., Zajęcie obwodowego układu nerwowego pod postacią szybko postępującej polineuropatii jako główna manifestacja Zespołu Churga-Straussa (ZCHS). XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin Polska 03- 06.09.2014
 • Błażucka A., Grzegorz Nowicki G., Grzegorz Zieliński G., Krzysztof Kowalczuk K., Intermitująca klinicznie, nietypowa manifestacja guza śródrdzeniowego na poziomie Th 8-9 z torbielowatością całego rdzenia od poziomu Cl. 40 Zjazd Polskiej Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 6-8.06.2013
 • Błażucka A.,Nowicki G., Harat M., Koziarski A., Skrzyński S., Kowalczuk K., Nietypowy, skąpoobjawowy obraz gwiaździaka mózgu; trudności diagnostyczne.40 Zjazd Polskiej Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wrocław 06-08.06. 2013
 • Błażucka A.,Nowicki G.,Zieliński G.,Kowalczuk K.: Intermitująca klinicznie nietypowa postać guza śródrdzeniowego na poziomie 8-9 kręgu piersiowego z torbielowatością rdzenia od poziomu 1 kręgu szyjnego. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego, Bydgoszcz Polska 06-09.06.2013
 • Błażucka A., Stępień A.: Zależność pomiędzy stężeniem hemoglobiny glikowanej a ryzykiem rozwoju neuropatii cukrzycowej. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań Polska 07-09.09.2011
 • Błażucka A., Maksymiuk G., Stępień A.: Neurologiczne powikłania cukrzycy w korelacji z poziomem hemoglobiny glikolowanej jako wskaźnikiem wyrównania metabolicznego. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Wrocław Polska 03-06.09.2008. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2008; supl 4:536 streszczenie
 • Błażucka A., Maksymiuk G., Stępień A.: Charakter polineuropatii cukrzycowej u pacjentów z prawidłowym wyrównaniem metabolicznym cukrzycy, w aspekcie hemoglobiny glikolowanej oraz u pacjentów z zaburzeniami gospodarki  węglowodanowej bez rozpoznanej cukrzycy. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Wrocław Polska 03-06.09.2008 Neurologia i Neurochirurgia Polska 2008; supl 4: 536 streszczenie

Wykłady

 • Błażucka „Migrena, MOH rozpoznanie, leczenie”. konferencja Akademia Bólów Głowy. 6-17.06.2023 Warszawa
 • Błażucka „Niemy krzyk u pacjenta z bólem, kiedy każda sekunda jest jak godzina” XIII Ogólnopolska Konferencja- Interdyscyplinarne Oblicza Reumatologii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 09-10.02.2023 Warszawa
 • Błażucka „Migrena, od diagnostyki do nowoczesnych terapii, wykład dla lekarzy rodzinnych i neurologów, Ostrowiec 2023
 • Błażucka II edycja kurs „Terapeuta Konopny” ,,Fitoterapia konopiami w chorobach przebiegających z bólem. Max Hempt, Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych 09’2022- 02’2023
 • Błażucka I edycja „Ból w neurologii. Miejsce dla kannabinoidów”. Max Hempt, Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych 09’2021- 02’2022
 • Błażucka „Bóle głowy. Migrena”- kurs leczenia bólu dla Lekarzy Rodzinnych PTMR­ kurs on-line 2021
 • Błażucka „Ból ostry i przewlekły. Aspekty praktyczne w POZ” -kurs leczenie bólu dla Lekarzy Rodzinnych PTMR- kurs on-line 2021
 • Błażucka Ból w neurologii a medyczna marihuana”, V Międzynarodowa Konferencja Medyczna” Marihuana w teorii i w praktyce” 16-17.11.2019 Wrocław
 • Błażucka „Zastosowanie leczniczych kannabinoidów w leczeniu bólu i w badaniach naukowych” konferencja pod patronatem Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich” w Poznaniu, konferencja w Ministerstwie Rolnictwa 19.09.2016
 • Błażucka „Rola witamin z grupy B w leczeniu schorzeń neurologicznych” Neurologia 2012- VIII konferencja Szkoleniowa „Od farmakoterapii do interwencji zabiegowych. 09-10.03.2012 Warszawa
 • Błażucka. „Problemy neurologiczne w medycynie lotniczej”. Kurs specjalizacyjny z Medycyny Transportu- wykład. WIML 20.11.2009
 • Błażucka „Alkoholizm i uzależnienie od substancji psychoaktywnych” Kurs specjalizacyjny z Medycyny Transportu- wykład. WIML 20.11.2009
 • Błażucka „Choroby układu nerwowego a zdolność kierowania pojazdami „Kurs specjalizacyjny z Medycyny Transportu- wykład, WIML 20.11.2009
 • Mroczek, A. Błażucka. „Niema klinicznie dyskopatia szyjna u kandydatów na pilotów samolotów wysokomanewrowych. Możliwości diagnostyczne i związane z nimi wątpliwości orzecznicze”. Zebranie Naukowe – wykład WIML 07.04.2008
 • Błażucka. „Problemy neurologiczne w medycynie lotniczej. Urazy czaszki. Bóle kręgosłupa”. Zebranie Naukowe – wykład. WIML 21.06.2006
 • Błażucka. Problemy neurologiczne w medycynie lotniczej. Urazy głowy i rdzenia kręgowego. Kurs Podstawowy z Medycyny Lotniczej-wykład. WIML 26.04.2006
 • Błażucka „Wybrane zagadnienia neurologiczne w medycynie lotniczej”. Kurs Podstawowy z Medycyny Lotniczej-wykład. WIML 26.04.2006.

Bierny udział zjazdach naukowych, konferencjach naukowych, warsztatach naukowych w dziecinie:

 • neurologii,
 • medycyny bólu,
 • psychiatrii,
 • diabetologii,
 • medycyny lotniczej.