dr n. med. Tomasz Nesteruk

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

dr n. med. Tomasz Nesteruk
Specjalizuję się w ultrasonografii stawów oraz jamy brzusznej a także radiologii klasycznej, tomografii komputerowej i badaniu rezonansem magnetycznym. Swoje umiejętności i kwalifikacje systematycznie rozwijam, uczestnicząc w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Informacje o konsultacjach lekarskich

Warszawa

Pory 78, Warszawa

Mapa
Języki

Języki: angielski

Cennik
Cennik:
USG narządu ruchu - 330 zł

Współpracujemy z ubezpieczycielami zagranicznymi. Sprawdź, czy akceptujemy Twoje ubezpieczenie.

O mnie

Od 2014 roku jestem specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej. Doświadczenie zawodowe zdobyłem m.in. w Zakładzie Radiologii CSK MSWiA w Warszawie. W 2015 roku obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Ocena wartości pomiarów wolumetrycznych oraz frakcjonowanej anizotropii w rezonansie magnetycznym u chorych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi oraz wczesnym stadium choroby Alzheimera”. Specjalizuję się w ultrasonografii stawów oraz jamy brzusznej a także radiologii klasycznej, tomografii komputerowej i badaniu rezonansem magnetycznym. W sposób szczególny pogłębiam swoją wiedzę w dziedzinie chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Swoje umiejętności i kwalifikacje systematycznie rozwijam, uczestnicząc w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Wykształcenie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Doświadczenie zawodowe

 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie;
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER.

Zainteresowania

Medycyna, podróże, gotowanie.

Działalność naukowa

Publikacje

 • Walecki J, Pawłowska A, Gabryelewicz T, Ćwikła J, Barcikowska M, Nesteruk T. 1 H-MRS in mild cognitive impairment (MCI) – the role of particular metabolities in prediction of MCI conversion to AD. Medical Science Monitor/International Medical Journal for Experimental and Clinical Research. 2010; 16(suppl.1); 11-18
 • Nesteruk T, Nesteruk M, Bulik-Pasińska M, Boroszko D, Ostrowska M.Brainstem ischemic stroke without permanent sequelae during the course of spontaneous internal carotid artery dissection – case report. Pol J Radiol. 2012 Jan;77(1):58-62. PMID: 22802868
 • Ostrowska M, Gietka J, Nesteruk T, Piliszek A, Walecki J. Shoulder joint tuberculosis
  Pol J Radiol. 2012 Oct;77(4):55-9. PMID: 2326993, 2013; 78; Suppl.1; s.181; U168
 • Nesteruk M, Nesteruk T, Mandecka M, Dorobek M. Syphilis of the central nervous system as a cause of cognitive impairment at younger age, diagnostic difficulties.Case Study Case Rep. 2015; 5(1): 29-37
 • Nesteruk M, Nesteruk T, Styczyńska M, Mandecka M, Barczak A, Barcikowska M. Combined use of biochemical and volumetric biomarkers to assess the risk of conversion of mild cognitive impairment to Alzheimer’s disease Folia Neuropathol 2016; 54 (4): 369-374
 • Kozera-Strzelinska D, Nesteruk M, Holak-Puczyńska A, Dorobek M, Nesteruk T. Postepy Psychiatrii i Neurologii 25(4) DOI: 10.1016/j.pin.2016.11.003
 • Nesteruk T, Nesteruk M, tyczyńska M, Barcikowska-Kotowicz M, Walecki J Radiological Evaluation of Strategic Structures in Patients with Mild Cognitive Impairment and Early Alzheimer’s Disease Pol J Radiol. 2016; 81: 288–294. Published online 2016 Jun 19. doi: 10.12659/PJR.896412
 • Nesteruk M, Nesteruk T, Styczyńska M, Barczak A, Mandecka M, Walecki J, Barcikowska-Kotowicz M. Predicting the conversion of mild cognitive impairment to Alzheimer’s disease based on the volumetric measurements of the selected brain structures in magnetic resonance imaging.
  Neurol Neurochir Pol. 2015;49(6):349-53. doi: 10.1016/j.pjnns.2015.09.003. Epub 2015 Sep 15.
 • Nesteruk M, Kurdyła A, Nesteruk T, Dorobek M.Posterior reversible encephalopathy syndrome with neurological sequelae – a case report. Pol Merkur Lekarski. 2016 Apr;40(238):252-4.
 • Nesteruk M, Nesteruk T, Ułamek-Kozioł M, Holak-Puczyńska A, Dorobek M Creutzfeldt-Jakob disease mimicking Lewy body dementia – a case report. Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 152: 1–7. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110915

Wystąpienia naukowe

 • Nesteruk T, Nesteruk M, Styczyńska M, Walecki J, Bulski T, Szary C, Barcikowska M.
  Ocena zaników ciała modzelowatego, hipokampa oraz przestrzeni płynowych u chorych z zaburzeniami procesów poznawczych. (The evaluation of corpus callosum, hippocampi and the volume of ventricular system in patients with cognitive impairments). Materiały zjazdowe, Polish Journal of Radiology/Polski Przegląd Radiologiczny
 • Nesteruk T, Nesteruk M, Styczyńska M, Walecki J Evaluation of Strategic Structures in Patients with Mild Cognitive Impairment and Early Alzheimer’s Disease
  Praca prezentowana na Kongresie RSNA .03.12.2015 McCormick Place, Chicago

Kursy i szkolenia

 • ESSR OUTREACH MSK ULTRASOUND COURSE. Warszawa, wrzesień 2019.
 • 49th International Diagnostic Course Davos Excellence in Teaching. Musculoskeletal Diseases March 26 – 30, 2017 Davos, Switzerland
 • Sports & Arthritis ESSR Imaging Conference SPECIAL FOCUS UPPER LIMB. 13-14 listopada 2015 Kraków