lek. Włodzimierz Siemianowski

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Włodzimierz Siemianowski
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, absolwent AKADEMII MEDYCZNEJ (obecnie UNIWERSYTET MEDYCZNY) w WARSZAWIE w roku 1990. W roku 1993 specjalizacja I st. z anestezjologii i intensywnej terapii – tytuł lekarz anestezjolog. W roku 1997 specjalizacja II st. z anestezjologii i intensywnej terapii – tytuł specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Informacje o konsultacjach lekarskich

Języki

Języki: angielski

Współpracujemy z ubezpieczycielami zagranicznymi. Sprawdź, czy akceptujemy Twoje ubezpieczenie.

O mnie

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe

  • Obecnie pracownik Carolina Medical Centre.
  • Od 1990 r. pracuje w SPZOZ Szpital Bielański w Warszawie w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, obecnie na stanowisku z-cy Ordynatora OIT,
  • Centrum Medyczne MML.
  • W roku 2008 ukończył kurs FEEA – Europejskiej Fundacji ds Szkolenia w Anestezjologii.

Zainteresowania

Działalność naukowa

Publikacje

Wystąpienia naukowe

Kursy i szkolenia

Członkostwo w organizacjach