prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk
Reumoortopeda, specjalizuje się w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów oraz zniekształceń stawów powstałych w przebiegu chorób reumatycznych a także endoprotezoplastyką stawów biodrowych i kolanowych.

Informacje o konsultacjach lekarskich

Współpracujemy z ubezpieczycielami zagranicznymi. Sprawdź, czy akceptujemy Twoje ubezpieczenie.

O mnie

Doświadczenie zawodowe

Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.

Działalność naukowa

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologii.

W latach 2011-2016 był konsultantem krajowym w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.