Tomografia komputerowa

Centrum Diagnostyki Obrazowej

Tomografia komputerowa
Ocenie poddawane są głównie elementy kostne. Wykorzystywany do diagnozy skomplikowanych, niełatwych do wykrycia w badaniu RTG uszkodzeń kostnych: złamań śródstawowych przed planowanym zabiegiem operacyjnym, do oceny zaburzeń zrostu kości, dokładnej oceny struktury kostnej i innych.

Informacje o konsultacjach lekarskich

Warszawa

Pory 78, Warszawa

Mapa
Gdańsk

Wileńska 44, Gdańsk

Mapa

Współpracujemy z ubezpieczycielami zagranicznymi. Sprawdź, czy akceptujemy Twoje ubezpieczenie.

O mnie

Tomografia komputerowa (TK) to metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie do uzyskania przekrojowych obrazów wnętrza ciała.

Głównymi elementami tomografu komputerowego są lampa rentgenowska i detektory, zawieszone po przeciwnych stronach okrągłej obręczy. Lampa rentgenowska generuje promieniowanie, które przechodzi przez ciało leżącego wewnątrz tomografu pacjenta i jest odbierane przez detektory. Przenikająca przez ciało wiązka promieni rentgenowskich jest w różnym stopniu pochłaniana przez tkanki w ciele człowieka. Detektory są w stanie zmierzyć poziom pochłaniania promieni rentgenowskich i na tej podstawie tworzony jest obrazowy przekrój ciała. Kości, najsilniej pochłaniające promieniowanie, widoczne będą w kolorze białym, a inne tkanki w różnych odcieniach szarości.

Tomografię komputerową charakteryzuje wysoka rozdzielczość przestrzenna. Możliwe jest uzyskanie dwu- i trójwymiarowych obrazów badanych struktur.

Zakres wykonywanych badań tomografii komputerowej

Tomografia komputerowa wykorzystywana jest do diagnozy skomplikowanych, niełatwych do wykrycia w badaniu RTG uszkodzeń kostnych, tj.

  • zobrazowania i dokładnej oceny złożonych złamań przed planowanym zabiegiem operacyjnym,
  • oceny powikłań pooperacyjnych (np. ocena zaburzeń zrostu kości, zmian zapalnych, destabilizacji zespolenia),
  • oceny dokonanych zespoleń kostnych,
  • oceny prawidłowości ustawienia struktur kostnych,
  • ocena zniekształceń kostnych nabytych lub wrodzonych,
  • oceny zwapnień pozastawowych,
  • oceny rotacji kończyn/kości,
  • ocena zmian struktury kostnej – zapalenia, guzy,
  • oceny struktur śródstawowych po podaniu dostawowym środka kontrastowego – Artrografia-TK.

Badaniu TK poddawani są również pacjenci z przeciwwskazaniami do badania rezonansem magnetycznym (np. pacjenci z wszczepami metalowymi, rozrusznikiem serca itp.).

Przeprowadzamy również badanie artrografii tomografii komputerowej.

Dowiedz się więcej: https://carolina.pl/centrum-diagnostyczne/badanie-rentgenowskie/