Anna Wolańska i ``Terapia Trzewna``

4 lipca 2019

W miniony weekend Anna Wolańska, fizjoterapeutka Carolina Medical Center, wzięła udział w szkoleniu Terapia Trzewna. Wybrane zagadnienia dla fizjoterapeutów i terapeutów manualnych, prowadzonym przez Łukasza Czubaszewskiego.

Terapia wisceralna (trzewna) to termin określający pracę z narządami wewnętrznymi jamy brzusznej. Skupia się ona na połączeniach pomiędzy układem parietalnym a narządami wewnętrznymi. Istnieją wzajemne oddziaływania tych układów – wada postawy, zabieg operacyjny, zapalenia tkanek lub stres mogą wpłynąć bezpośrednio na funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

Z kolei problemy z narządami wewnętrznymi wpłyną na funkcjonowanie oraz zdrowie między innymi kręgosłupa, miednicy, żeber czy tez obręczy barkowej.

Podstawą oraz ideą pracy wisceralnej jest anamneza, następnie diagnoza oraz leczenie narządów wewnętrznych.