Innowacyjna technologia obrazowania w HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty we współpracy z Carolina Medical Center

2 marca 2020

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, obserwuje się stały wzrost liczby rozpoznań raka prostaty. Można mówić już o epidemii raka prostaty – jest to obecnie najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn w Europie. W Polsce nowotwór ten jest rozpoznawany u 16 tys. mężczyzn każdego roku i liczba ta co roku wzrasta.

Wraz z dostępem do nowoczesnej technologii operacyjnej, w tym robota da Vinci oraz robota Ablatherm HIFU w HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty, coraz ważniejszą rolę odgrywa diagnostyka przedoperacyjna.

Dzięki technologii biopsji fuzyjnej prostaty, obrazy rezonansu magnetycznego oraz ultrasonograficznego łączą się, pozwalając na niespotykaną wcześniej precyzję trafienia w nawet kilkumilimetrowe ogniska raka prostaty. W przypadku metod tradycyjnych, bazujących na ultrasonografii, ogniska te często umykały. Obecnie precyzja nowej metody – biopsji fuzyjnej prostaty – sięga nawet 2 mm.

Wykorzystanie biopsji fuzyjnej pozwala, zarówno na wykrycie istotnego klinicznie raka prostaty na wczesnym, podatnym na całkowite wyleczenie, jak i nieokaleczającą interwencję, jak też na zmniejszenie wykrywalności nieistotnych klinicznie raków prostaty.

Biopsja fuzyjna ukierunkowana na obrazowanie rezonansu magnetycznego pozwala urologowi wraz z pacjentem na wspólne podjęcie świadomej decyzji o konieczności interwencji lub aktywnego nadzoru w przypadku rozpoznania raka prostaty – mówi dr Stefan W. Czarniecki, urolog, ordynator oddziału urologii w Carolina Medical Center.Jednak równoległym przełomem jest wykonanie tego zabiegu w sposób bezpieczny, z dostępu przezskórnego, a nie jak w przypadku tradycyjnej biopsji z dostępu przezodbytniczego, co redukuje ryzyko sepsy do <0.01%. Nie bez znaczenia jest też przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu dożylnym, co pozwala na precyzyjne oraz bezbolesne pobranie – dodaje specjalista.

Na zdjęciu dr Stefan W. Czarniecki – Ordynator Oddziału Urologicznego w Carolina Medical Center.

Celem wykorzystania technologii biopsji fuzyjnej przezkroczowej już na samym początku diagnostyki w przypadku podejrzenia raka prostaty jest zwiększenie prawdopodobieństwa wyleczenia raka wykrytego we wczesnym stadium, ale też identyfikacja tych pacjentów, którzy mogą skorzystać z terapii celowanych, oszczędzających gruczoł lub też z aktywnego nadzoru – mówi dr n. med. Marek Filipek, urolog, dyrektor medyczny HIFU CLINIC.

Technologia biopsji fuzyjnej polega na połączeniu wykonanego wcześniej obrazu rezonansu magnetycznego prostaty z obrazem USG, pozyskanym „na żywo” podczas zabiegu. Ma to na celu utworzenie wybitnie dokładnej trójwymiarowej mapy topograficznej gruczołu, co w konsekwencji pozwala na wysoce precyzyjną identyfikację oraz pobranie wycinków. Zabieg trwa około 30 minut i odbywa się w znieczuleniu dożylnym, w trakcie 2,5-godzinnego pobytu na oddziale urologii.

Korzyści biopsji fuzyjnej przezkroczowej

  • Umożliwia precyzyjne pobranie wycinków z nawet kilkumilimetrowych zmian w prostacie zobrazowanych w wysoce czułym rezonansie magnetycznym. Pozwala to pacjentom upewnić się w prawidłowości diagnozy, a lekarzom na niepominięcie nowotworu.
  • Pozwala na uniknięcie powtarzania zabiegów biopsji tradycyjnej, dostarczając wysokiej jakości odpowiedź już przy pierwszym zabiegu.
  • Radyklanie zmniejsza ryzyko najcięższego powikłania tradycyjnej biopsji przezodbytniczej, czyli sepsy.

Biopsja fuzyjna prostaty

Kandydaci do biopsji fuzyjnej prostaty z dostępu przeskórnego (przezkroczowego) to osoby:

  • zakwalifikowane do biopsji tradycyjnej, obawiające się o jej powikłań;
  • z podwyższonym stężeniem PSA (parametr uzależniony od wieku >1,2 lub 4 ng/ml);
  • które już były poddane biopsji tradycyjnej, ale nadal podejrzewa się u nich raka prostaty;
  • które mają już postawione rozpoznanie nowotworu prostaty – w celu weryfikacji rozpoznania.

Więcej informacji o biopsji fuzyjnej na: https://hifu.pl/diagnostyka-raka-prostaty/biopsja-fuzyjna-prostaty/