Kurs ze stabilizacji kręgosłupa

W sobotę, 25 stycznia, w Centrum Edukacji Medycznej odbył się kurs praktyczny, w którego trakcie uczestnicy poznali podstawowe techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym. Kurs został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do warunków panujących na sali operacyjnej. Kierownikami naukowymi byli certyfikowani specjaliści endoskopowej chirurgii kręgosłupa joimax® – lek. Jurij Kseniuk oraz lek. Adrian Rymarczyk, a wśród wykładowców lek. Przemysław Rychtik.