Specjaliści z CMC prelegentami na Sympozjum Naukowym „START”

20 października 2017

W dniu 20.10.2017 r., w Hali EXPO XXI w Warszawie, w ramach V Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE 2017, odbyło się sympozjum naukowe pt.: „Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regeneracje ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa”. Sympozjum było podsumowaniem prac zrealizowanych w ramach projektu badawczego START. W projekt zaangażowani są specjaliści z Carolina Medical Center. Na dzisiejszym sympozjum wystąpili oni w roli prelegentów. Poniżej lista wykładów naszych specjalistów:

  • „Wykorzystanie autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie regeneracji rekonstruowanego ścięgna Achillesa” – dr Urszula Zdanowicz, specjalista ortopedii i traumatologii sportowej, Kierownik Naukowy CMC.
  • „Rehabilitacja pacjenta po anatomicznej rekonstrukcji ścięgna Achillesa” – mgr Agnieszka Rosińska, Kierownik Merytoryczny Fizjoterapii CMC, i mgr Magdalena Syrek, fizjoterapeuta i diagnosta funkcjonalny CMC – autorki publikacji Rekonstrukcja Ścięgna Achillesa”, w której opisany jest proces usprawnienia pacjenta po anatomicznej rekonstrukcji ścięgna Achillesa.
  • „Obrazowanie gojenia ścięgna Achillesa po operacyjnym leczeniu zerwania całkowitego” – dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń, specjalista diagnostyki obrazowej CMC.

logo_strategmed_q

Projekt badawczy START realizowany jest w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED pt. „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł” (akronim – START) dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Organizatorem sympozjum jest Centrum Edukacji Medycznej – CEMED.

NCBIR logo z czerwonym napisem