Zapraszamy na Sympozjum Naukowe

5 października 2018

W ramach organizowanych Dni Ortopedii i Fizjoterapii w Carolina Medical Center w dniu 27 października 2018 r., zapraszamy na Sympozjum Naukowe pt. „Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa.”

logo_strategmed_q

W trakcie Sympozjum zostaną przedstawione wyniki prac zrealizowanych przez interdyscyplinarny zespół w ramach Projektu badawczego START. Realizowany jest on w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED pt. „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

NCBIR logo z czerwonym napisem

Wstęp i prowadzenie obrad:

prof. Wojciech Święszkowski, Politechnika Warszawska, kierownik projektu START

I Blok tematyczny: ASPEKTY KLINICZNE

12:00Wykorzystanie autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie regeneracji rekonstruowanego ścięgna Achillesa
Projekt polegał na opracowaniu metody, która dzięki zastosowaniu autologicznych komórek macierzystych znacznie poprawi skuteczność leczenia schorzeń ścięgien i więzadeł. Celem projektu było również opracowanie nowych nieinwazyjnych technik obrazowania oraz metod analitycznych monitorowania procesu regeneracji tkanek.dr Michał Drwięga, dr Urszula Zdanowicz (lekarski zespół badawczy CMC Projektu START)
12:40

Prezentacja przedstawia algorytm postępowania w rehabilitacji po trójpęczkowej rekonstrukcji ścięgna Achillesa, który wynika z etapów gojenia się tkanki ścięgnistej. Proces gojenia został podzielony na cztery etapy, do których zaproponowano terapię i powrót do pełnej funkcji ścięgna. Dodatkowo wykorzystano USG jako metodę weryfikującą aktualny stan pacjenta i postępowanie fizjoterapeutyczne. Obiektywną ocenę konkretnych parametrów funkcji pacjenta podczas procesu terapii, dostarczają badania biomechaniczne.

mgr Agnieszka Rosińska, mgr Magdalena Syrek (zespół fizjoterapii CMC)

II Blok tematyczny: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

13:10

Nowa wiedza w obrazowaniu gojenia ścięgna Achillesa po operacyjnym leczeniu zerwania całkowitego.

  • technika badania usg i MR w ocenie ścięgna piętowego /Achillesa/;
  • obraz usg i MR prawidłowego ścięgna piętowego;
  • obraz dobrego gojenia  ścięgna w badaniach obrazowych;
  • zaburzenia gojenia ścięgna piętowego w badaniach obrazowych;

dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń (specjalista diagnostyki obrazowej CMC)

13:40

Nowe osiągnięcia w komputerowo wspomaganej diagnostyce obrazowej ścięgna Achillesa.

Metody wspomagania komputerowego w radiologii pozwalają na wydobycie nowej jakości informacyjnej z istniejących technik obrazowania. Bazując na zaawansowanych technikach matematycznych i obliczeniowych, w szczególności w zakresie analizy obrazowej, wspierają procesy diagnostyczne w zakresie ich automatyzacji oraz uzupełnienia dodatkową wiedzą. Zaprezentujemy nowe osiągnięcia projektu START w dziedzinie obrazowania ścięgna Achillesa. Pokażemy możliwości wykorzystania zarówno klasycznych metod analitycznych, jak i tzw. sztucznej inteligencji i metod głębokiego uczenia, do monitorowania i oceny procesu gojenia ścięgna w danych obrazowania medycznego. Przedstawimy również wyniki prac powiązanych z tzw. ilościowym rezonansem magnetycznym, w szczególności w zakresie protokołu T2MAP.

– Bartosz Borucki (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski)

14:10Przerwa

III Blok tematyczny: ASPEKTY BIOLOGICZNE

14:30

Modyfikacje właściwości komórek macierzystych przed przeszczepieniem w warunkach in vitro – czy warto to robić?

dr Anna Burdzińska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

14:45

Mezenchymalne komórki macierzyste w leczeniu uszkodzeń tkanek

– prof. Zygmunt Pojda (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie)

15:00

Ocena wpływu zastosowanych metod wspomagania gojenia na przebieg gojenia jatrogennych uszkodzeń ścięgna Achillesa na modelu zwierzęcym.

– dr n. med. Grzegorz Gut, Warszawski Uniwersytet Medyczny

IV Blok tematyczny: ASPEKTY INŻYNIERSKIE

15:15

3D multi-layered scaffolds for tendon tissue engineering.

– Chiara Rinoldi, Politechnika Warszawska

15:30Pytania i dyskusja
15:45Zakończenie sympozjum

ZAPISY NA SYMPOZJUM

Udział w Sympozjum jest całkowicie bezpłatne! O zapisach poinformujemy niebawem!