Medycyna Regeneracyjna

CENTRUM MEDYCYNY REGENERACYJNEJ  TERAPIA KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI

CMC_Medycyna Regeneracyjna

Medycyna regeneracyjna to stosunkowo młoda i dynamicznie rozwijająca się gałąź medycyny. Jej głównym celem jest leczenie i odtwarzanie uszkodzonych tkanek za pomocą zastępowania komórek starych i chorych przez komórki młode. Inaczej znana jest jako terapia komórkami macierzystymi lub inżynieria tkankowa.

 

Carolina Medical Center wprowadza terapie ortopedyczne przy użyciu autogennych komórek macierzystych, pozyskiwanych z tkanki tłuszczowej. Ich zastosowanie może przyspieszyć regenerację uszkodzonych tkanek, ścięgien i stawów nawet kilkukrotnie!

PRZEŁOM W MEDYCYNIE!

Wprawdzie nowe metody leczenia komórkami macierzystymi nie wyszły jeszcze z fazy eksperymentu klinicznego, niemniej udokumentowanych jest już wiele przypadków korzystnych efektów wprowadzenia odpowiednich komórek macierzystych. Jak dotąd, skuteczne zastosowanie komórek macierzystych potwierdzono w przypadku martwicy mięśnia sercowego po zawale, udaru mózgu, próby odtworzenia in vitro fragmentów tkanek i narządów (pęcherz moczowy, naczynia krwionośne) z komórek macierzystych chorego. Wykazano możliwości odtwarzania kości i chrząstki stawowej. Udowodniono również, że odpowiednie komórki macierzyste (w tym dorosłego dawcy) mogą różnicować się w komórki podścieliska krwiotwórczego, kość, chrząstkę, komórki tłuszczowe, nerwowe, hepatocyty (komórki wątroby) lub komórki mięśni.

Podczas klinicznych badań stwierdzono, że zastosowanie autogennych komórek macierzystych może przyspieszyć regenerację zniszczonego stawu nawet kilkukrotnie!

TWOJE KOMÓRKI MACIERZYSTE

Dotychczasowe dokonania w dziedzinie leczenia z zastosowaniem komórek macierzystych skupiały się głównie na komórkach pochodzenia embrionalnego, płodowego (z krwi pępowinowej) oraz komórkach szpiku. Zidentyfikowanie komórek macierzystych w tkance tłuszczowej stanowi przełom w leczeniu – pozwala na pozyskiwanie bardzo dobrej jakości materiału komórkowego od każdego z nas!

Mezenchymalne komórki macierzyste (ang. ADSC) – to uzyskane z tkanki tłuszczowej, pluripotencjalne komórki macierzyste. Pluripotencjalne, czyli takie, które mogą zamienić się w komórki różnych tkanek i organów – komórki krwi, skóry, chrząstki, kości, a nawet mięśniowe czy neurony.

Co najważniejsze, własne komórki nie wywołują reakcji obronnej organizmu, jak może się to dziać w przypadku przeszczepów. Są to komórki naszego własnego ciała! Masz je przy sobie przez całe życie!

Po drugie, bezpieczne. MSC nie potrafią zrobić krzywdy – reagują tylko na sygnały pochodzące od chorych struktur. działają wybiórczo i zawsze trafnie. Zawierają receptory, które wykrywają związki uwalniające się w miejscu stanu zapalnego (cytokiny) – jakby odbierały „sygnał SOS”. Tkanki regenerowane są więc wybiórczo i celowo. Po trzecie, to działa! I to działa szybko. Prędkość gojenia się trudnych ran, blizn może wzrosnąć kilkukrotnie. Podobnie odporność tkanki na ponowną kontuzję.

Odkryliśmy, że w całym procesie regeneracji organizmu nie potrzeba sięgać po nic poza nim samym – że wszystko, czego człowiek potrzebuje, aby zregenerować własne tkanki – jest już w nim – potrzebuje tylko fachowej pomocy, by odpowiednio zadziałać. Widzimy ogromne możliwości, jakie tkwią we własnych komórkach macierzystych organizmu i nadzieje, jakie wiążą się z rozwojem tej dziedziny medycyny.

PIONIERSKIE WYKORZYSTANIE KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Carolina Medical Center jako pierwsza w Polsce wprowadziła terapie ortopedyczne, wykorzystujące autogenne komórki macierzyste, pozyskiwane z tkanki tłuszczowej. Działamy na podstawie pozwolenia Ministra Zdrowia na pobieranie od żywych dawców tkanki tłuszczowej i autologiczne przeszczepianie wyizolowanych z niej komórek macierzystych.

Wspólnie ze specjalistami z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Harvard Medical School (USA) i University of Pittsburgh (USA) realizujemy nowatorski projekt badawczy pt.: „START. Nowatorskie metody inżynierii tkankowej, wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł”, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych: „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED. Projekt ma na celu stworzenie i zweryfikowanie nowatorskiej metody leczenia ścięgien i więzadeł w oparciu o komórki macierzyste. Rezultaty tej pracy w znacznym stopniu określą praktyczne możliwości wykorzystania komórek macierzystych w ortopedii.

To prawda, że własne komórki macierzyste, to coś, co „zawsze masz przy sobie”. Jednak z wiekiem i naturalnym starzeniem się organizmu, ich liczba w tkance tłuszczowej zmniejsza się. Dlatego warto zadbać o przyszłość swoją i swoich najbliższych i pobrać własny materiał komórkowy.

Twoje ciało ma wielką siłę. My ją zaprzęgamy do efektywnej służby Tobie.

NASI PARTNERZY

UMÓW WIZYTĘ