Bark zamrożony

Przyczyny „barku zamrożonego”

„Bark zamrożony” to zapalenie torebki stawowej stawu ramiennego. Występuje najczęściej (lecz niewyłącznie) u kobiet między 40., a 50. rokiem życia. Przyczyny zapalenia torebki stawowej nie są do końca znane. Wiemy, że „bark zamrożony” częściej występuje u osób z cukrzycą, nieprawidłowościami hormonów tarczycy, a także podwyższonym cholesterolem i schorzeniami serca. Jednakże choroba może w praktyce dotknąć prawie każdego. Niekiedy czynnikiem inicjującym może być niewielki uraz bądź przeciążenie. W innych przypadkach rozwój choroby jest samoistny.

Objawy zapalenia torebki stawowej stawu ramiennego

„Bark zamrożony” przebiega w trzech etapach:

  1. Etap „zamrażania” trwający od 3 do 6 miesięcy i charakteryzujący się silnymi dolegliwościami bólowymi. Z czasem pojawia się ograniczenie zakresu ruchu stawu.
  2. Etap „zamrożenia” trwający od 3 do 10 miesięcy i charakteryzujący się stopniowym zmniejszeniem dolegliwości bólowych, lecz utrzymującym się znacznym ograniczeniem ruchomości stawu.
  3. Etap „rozmrażania” trwający od 6 do 24 miesięcy. Zakres ruchu stawu stopniowo zaczyna wracać do normy.

Diagnostyka „barku zamrożonego”

Historia pojawienia się dolegliwości, wiek pacjenta w połączeniu z ograniczeniem zakresu ruchu w niektórych kierunkach i „krepitacjami” stawu podczas badania klinicznego pozwalają postawić wstępne rozpoznanie. Chorobę zwyrodnieniową łatwo pomylić z tzw. barkiem zamrożonym, dlatego niezbędne jest wykonanie zdjęcia RTG, na którym zmiany zwyrodnieniowe są doskonale widoczne. W przypadku wątpliwości lub planowania leczenia operacyjnego zalecam dodatkowo wykonanie rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej.

Leczenie „barku zamrożonego”

W ponad 80. procentach przypadków choroba ustępuje samoistnie po okresie 12-24 miesięcy i wymaga jedynie leczenia wspomagającego, w którego w skład wchodzą:

  • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne,
  • rehabilitacja – ćwiczenia wzmacniające i delikatne rozciąganie w granicach bólu,
  • kortykosteroidowe iniekcje dostawowe – zmniejszają stan zapalny i mogą potencjalnie przyspieszyć ustąpienie schorzenia.

Jeśli dolegliwości nie dają się ograniczyć leczeniem zachowawczym, należy rozważyć artroskopowe uwolnienie torebki stawowej. Jest to leczenie małoinwazyjne (2-3 nacięcie skórne), przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym. U wybranych pacjentów zabieg może znacznie zmniejszyć dolegliwości bólowe i poprawić zakres ruchu. Wiąże się z niewielkim ryzykiem, m.in. nawrotu schorzenia lub infekcji. Operacja trwa około 45 minut.
Kluczowym elementem leczenia jest wdrożenie rehabilitacji już kolejnego dnia po zabiegu. Powrót do aktywności życia codziennego i prowadzenia auta zależny jest od stopnia dolegliwości bólowych i może trwać od 1 do 8 tygodni. Pełny okres powrotu do zdrowia trwa od 4 do 12 miesięcy.

dr n. med. Tomasz Kowalski

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Jestem Zastępcą Ordynatora Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Carolina Medical Center. Specjalizuję się w leczeniu schorzeń stawu barkowego, łokciowego oraz kolanowego. Wykonuję pełen zakres zabiegów operacyjnych włączając operacje artroskopowe, rekonstrukcje pourazowe oraz endoprotezoplastyki. Zajmuję się również leczeniem urazów narządu ruchu (złamań, zwichnięć, zerwań mięśni i ścięgien) u dzieci i dorosłych. Przyjmuję dzieci od 3 r.ż.