UMÓW WIZYTĘ
bark

KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII

BARK

Dolegliwości związane ze stawem barkowym są bardzo powszechne. Ich najczęstszą przyczyną są przeciążenia, powtarzalne mikroprzeciążenia i urazy otaczających go tkanek miękkich, powstające w trakcie codziennych czynności czy aktywności sportowej.

Podłożem bólu stawu barkowego mogą być nasilające się z wiekiem zmiany zwyrodnieniowe, choć choroba zwyrodnieniowa barku występuje rzadziej niż choroba innych stawów. Jeśli nastąpi uszkodzenie stawu barkowego, pojawia się ból, stan zapalny oraz uczucie niestabilności stawu, które uniemożliwiają normalne poruszanie kończyną.

Staw barkowy łączy kończynę górną z tułowiem i wykazuje największy zakres ruchów ze wszystkich stawów organizmu. Składa się ze stawu barkowo-obojczykowego, ramienno-łopatkowego, łopatkowo-żebrowy, mostkowo-obojczykowego oraz przestrzeni podbarkowej. Każda z wymienionych struktur może powodować ból całego barku oraz znacznie ograniczać ruchomość kończyny górnej.

Leczenia urazów związanych ze stawem barkowym może być zachowawcze. Odpowiednio prowadzona rehabilitacja wraz z działaniem przeciwzapalnym może przynieść skutek przy niektórych urazach barku oraz przy niewielkim poziomie bólu. W wielu jednak przypadkach, gdy dochodzi do dużego przemieszczenia oraz rozerwania aparatu więzadłowego najlepszym rozwiązaniem jest zabieg operacyjny.

W przypadku wskazań do leczenia operacyjnego, w Carolina Medical Center stosujemy szeroki zakres zabiegów artroskopowych, pozwalających na dokładną ocenę uszkodzonych tkanek miękkich, naprawę uszkodzenia lub usunięcie zniszczonych elementów stawu, czy zmiany zwyrodnieniowych.


Przykładowe procedury wykonywane w Carolina Medical Center w obrębie stawu barkowego:

 • artroskopia diagnostyczna stawu ramiennego,
 • artroskopia i bursoskopia stawu ramiennego – dekompresja przestrzeni, artroliza stawu,
 • artroskopowa rekonstrukcja mięśnia podłopatkowego – uszkodzenie częściowe lub całkowite, tenodeza bicepsa,
 • artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów prosta i złożona, z tenodezą bicepsa, z usunięciem barkowego kończa obojczyka,
 • artroskopowa stabilizacja stawu barkowo-obojczykowego,
 • artroskopowa stabilizacja stawu ramiennego – prosta, złożona
 • rekonstrukcja stożka rotatorów – na otwarto, z transferem ścięgien,
 • jednoczasowa artroskopowa stabilizacja stawu i rekonstrukcja stożka,
 • reinsercja przyczepu mięśnia piersiowego większego,
 • artroskopowe zespolenie złamania panewki łopatki,
 • zespolenie złamania: guzka większego/złuszczenia kości ramiennej, głowy kości ramiennej na płytkę – proste i złożone, obojczyka z użyciem stabilizacji śródszpikowej TEN lub płytki dedykowanej, panewki łopatki, trzonu kości ramiennej,
 • protezoplastyka połowiczna i całkowita.

URAZY BARKU I ICH LECZENIE:

Wybierz część ciała, która Cię boli i dowiedz się jak możemy Ci pomóc:

NASI PARTNERZY