Staw rzekomy kości przedramienia

Wskazania

  • Stwierdzony klinicznie i radiologicznie brak zrostu kości przedramienia po leczeniu zachowawczym lub operacyjnym.

Przeciwwskazania

  • Patologiczne zmiany skórne w miejscu planowanego cięcia;
  • Infekcja ogólnoustrojowa;
  • Nieuregulowane choroby przewlekłe pacjenta;
  • Zły stan ogólny pacjenta.

Przebieg zabiegu

W zależności od lokalizacji braku zrostu w obrębie kości przedramienia wykonuje się nacięcie skórne. Następnie preparuje się tkanki miękkie uwidaczniając staw rzekomy. Najczęstszą metodą operacyjną jest przeszczep kości własnej lub od dawcy, wraz z ponowną stabilizacją złamania z użyciem implantów. Zabieg w pierwszym etapie polega na opracowaniu stawu rzekomego – jego całkowitej lub częściowej resekcji. Następnie rozwierca się kanały szpikowe obu końców kostnych, które często są niedrożne oraz wypełnia się ubytek kością autogeniczną (rzadziej allogeniczną), uzyskaną np. z talerza kości biodrowej pacjenta. Ostatni etap to stabilizacja odłamów z użyciem implantów – np. płyty i śrub. Wyżej opisaną metodę zabiegu najczęściej wykonuje się, gdy stwierdzono hipotroficzny staw rzekomy. W przypadku typu stawu hipertroficznego opracowuje się staw i stabilizuje złamanie odpowiednią techniką, która ma za zadanie wytworzyć kompresję odłamów. Istnieje również technika autologicznego, unaczynionego przeszczepu kostnego, wykorzystywana w stawach hipotroficznych z ubytkami kostnymi większymi niż 6 cm. W takich przypadkach przeszczepia się w warunkach mikrochirurgicznych fragment unaczynionej kości w miejsce defektu kostnego.

Rekonwalescencja po zabiegu

Początkowo kończyna operowana jest czasowo unieruchomiona. Unieruchomienie jest zdejmowane do rehabilitacji. Po ok dwóch tygodniach następuje usuniecie szwów. W zależności od typu zabiegu i zakresu operacji pacjent może spodziewać się powrotu do normalnego funkcjonowania bez nadmiernych obciążeń po ok. 6 tyg. Na kolejnych kontrolnych RTG pooperacyjnych ocenia się przebudowę kostną w obrębie kości. W zależności od zakresu zabiegu i stopnia przebudowy decyduje się o powrocie do obciążających czynności lub sportu.