Zespolenie złamania guzka większego/złuszczenia kości ramiennej śrubami przezskórnie lub na otwarto

Wskazania do zabiegu

Złamanie przemieszczone – gdy przemieszczenie fragmentu guzka wynosi więcej niż 5-10 mm (5 mm w przypadku przemieszczenia do góry).

Przeciwwskazania

  • złamanie nieprzemieszczone,
  • złamanie wielofragmentowe głowy kości ramiennej,
  • choroba nowotworowa,
  • rozległa rana w okolicach stawowych,
  • infekcje ogólnoustrojowe,
  • inne przeciwwskazania internistyczne.

Przebieg zabiegu

Zabieg rozpoczyna się od znieczulenia regionalnego lub ogólnego. Pacjent układany jest na stole w pozycji półsiedzącej – beach chair. Następnie wykonujemy próbę nastawienia złamanego guzka większego oraz jego tymczasowej stabilizacji metodą przezskórną za pomocą druta K.

W przypadku powodzenia wykonujemy małe nacięcie skóry i po drucie prowadzącym wkręcamy śrubę kaniulowaną, często używamy podkładki, aby poprawić kompresję.

W przypadku braku możliwości zadowalającej repozycji wykonujemy dojście boczne rozwarstwiając mięsień naramienny. Wykonujemy repozycję i tymczasową stabilizację drutem K pod kontrolą wzroku, a następnie stabilizację 1. lub 2. śrubami kaniulowanymi. Szwy warstwowe. Unieruchamiamy kończynę w temblaku.

Rekonwalescencja po zabiegu

Kończynę unieruchamia się w temblaku i zakazuje się ruchów stawu ramiennego na okres przynajmniej 2 tygodni. Rehabilitację pooperacyjną rozpoczyna się od 3 tygodnia po zabiegu, uzyskując pełny zakres ruchomości w 8-10 tygodniu po zabiegu. Do ćwiczeń wzmacniających, jako ostatniej fazy fizjoterapii, przystępuje się około 12 tygodnia od zabiegu. Gojenie złamania obserwujemy na zdjęciach RTG po 2, 6, 12 tygodniach oraz 6 miesiącach po operacji.