Zespolenie złamania obojczyka z użyciem płytki/stabilizacji śródszpikowej TEN

Wskazania do zabiegu

  • złamanie otwarte,
  • towarzyszący uraz struktur naczyniowo-nerwowych (uszkodzenie splotu barkowego),
  • napinanie skóry prze odłam, zagrażające złamaniem otwartym,
  • deformacja Z – znaczne przemieszczenie i skrócenie obojczyka (1-2cm),
  • znacząco przemieszczone złamania trzonu obojczyka u dzieci – pręty TEN.

Przeciwwskazania

  • złamanie nieprzemieszczone lub przemieszczenie niewielkiego stopnia,
  • choroba nowotworowa,
  • rozległa rana w okolicach stawowych,
  • infekcje ogólnoustrojowe,
  • inne przeciwwskazania internistyczne.

Przebieg zabiegu

Zabieg rozpoczyna się od znieczulenia ogólnego. Pacjent układany jest na stole w pozycji półsiedzącej – beach chair. Wykonujemy dojście operacyjne w rzucie obojczyka o długości około 8 cm. Odświeżamy szczelinę złamania i dokonujemy repozycji złamanych odłamów, tymczasowo stabilizując złamanie za pomocą narzędzi. Dobieramy odpowiednią płytę i stabilizujemy ją za pomocą śrub korowych i blokowanych. Szwy wchłanialne warstwowe. Kończynę unieruchamiamy w temblaku.

Możliwa jest również stabilizacja przezskórna za pomocą prętów TEN. Pręty wprowadzane są do obojczyka od strony bocznej, następnie pod kontrolą monitora RTG dokonujemy repozycji i wprowadzamy pręty w odłam przyśrodkowy uzyskując jego stabilizację. Metoda ta jest metodą mniej stabilną i wymaga usunięcia prętów po dokonanym zroście obojczyka. Często stosujemy ją w leczeniu przemieszczonych złamań u dzieci. Zaletą metody przezskórnej jest zminimalizowanie rany pooperacyjnej.

Rekonwalescencja po zabiegu

Kończynę unieruchamia się w temblaku i zakazuje się ruchów stawu ramiennego na okres przynajmniej 2 tygodni. Rehabilitację pooperacyjną rozpoczyna się od 3 tygodnia po zabiegu, uzyskując pełny zakres ruchomości w 6-8 tygodniu po zabiegu. Do ćwiczeń wzmacniających, jako ostatniej fazy fizjoterapii, przystępuje się około 10 tygodnia od zabiegu. Gojenie złamania obserwujemy na zdjęciach RTG po 2, 6, 12 tygodniach oraz 6 miesiącach po operacji.