Zespolenie złamania panewki łopatki, innych części łopatki na otwarto

Wskazania

Złamania łopatki wymagają leczenia operacyjnego jeśli:

  • są znacznie przemieszczone, niestabilne, przezstawowe,
  • współistnieją ze złamaniami innych kości,
  • doszło do złamania otwartego.

Przeciwwskazania

Nie istnieją bezwzględne przeciwwskazania do operacji z wyjątkiem zakażenia oraz złej jakości skóry w okolicy operowanej. Względne przeciwwskazania występują u pacjentów z ciężkimi chorobami współistniejącymi, które podnoszą ryzyko powikłań pooperacyjnych.

Przebieg zabiegu

Operacja odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Chirurg wykonuje cięcie leżące nad uszkodzoną częścią łopatki, najczęściej znajduje się ono na tylnej powierzchni łopatki i różni się wielkością w zależności od wielkości złamania. Następnie preparuje tkanki w celu uwidocznienia złamania, które może być stabilizowane przy pomocy płytki oraz śrub lub samych śrub w przypadku złamań panewki stawu ramiennego. Ranę operacyjną zamyka się przy pomocy szwów skórnych pojedynczych lub szwem śródskórnym.

Rekonwalescencja po zabiegu

Mobilizacja ruchomości w stawie rozpoczyna się już następnego dnia po operacji. W przypadku złamań panewki przez 6 tygodni konieczne jest ograniczenie odwiedzenia w stawie ramiennym do 90 stopni oraz ograniczenie rotacji zewnętrznej. Po leczeniu operacyjnym kończyna górna jest unieruchomiona w temblaku lub ortezie przywiedzeniowej stawu ramiennego przez 4-6 tygodni. Usunięcie szwów następuje 10-14 dni po operacji