Zespolenie złamania trzonu kości ramiennej na płytę lub gwóźdź / śródszpikowo TEN

Wskazania

  • Przemieszczone, wielofragmentowe i niestabilne złamania trzonu kości ramiennej nie nadające się do leczenia zachowawczego w gipsie.
  • Współistniejące uszkodzenia naczyń oraz nerwów okolicy złamania.
  • Złamania innych kości oraz złamania otwarte.

Przeciwwskazania

Nie istnieją bezwzględne przeciwwskazania do operacji z wyjątkiem zakażenia oraz złej jakości skóry w okolicy operowanej. Względne przeciwwskazania występują u pacjentów z ciężkimi chorobami współistniejącymi, które podnoszą ryzyko powikłań pooperacyjnych.

Przebieg zabiegu

W zależności od złożoności i położenia złamania w obrębie trzonu kości ramiennej można zastosować dwa postępowania: stabilizacja wewnątrzszpikowa przy pomocy gwoździa lub prętów TEN oraz otwarta repozycja z wewnętrzną stabilizacją przy pomocy płyty oraz śrub. W przypadku płyty cięcie chirurgiczne jest wykonywane nad miejscem złamania w celu jego uwidocznienia, nastawienia oraz stabilizacji płytą. Przy wyborze metody śródszpikowej gwóźdź lub pręty TEN wprowadzane są od strony stawu ramiennego lub od dalszej części trzonu kości ramiennej po nastawieniu złamania w celu jego stabilizacji. Ranę operacyjną zamyka się przy pomocy szwów skórnych pojedynczych lub szwem śródskórnym.

Rekonwalescencja po zabiegu

Mobilizacja ruchomości w stawie ramiennym oraz łokciowym rozpoczyna się już następnego dnia po operacji. Po leczeniu operacyjnym kończyna górna jest unieruchomiona w temblaku przez 4-6 tygodni. Pacjent bezwzględnie nie może obciążać operowanej kończyny. Usunięcie szwów następuje 10-14 dni po operacji.