Uszkodzenie chrząstki i ciała wolne

Chrząstka stawowa może ulegać uszkodzeniom z powodu pojedynczych urazów lub sumujących się w czasie. Może dojść do oderwania wolnych ciał chrzęstnych, które spowodują czasowe blokowanie stawu. Artroskopia biodra pozwala na wykonanie mikrozłamań i utworzenie łaty w miejscu ubytku chrząstki.

Przyczyny uszkodzenia chrząstki

Najczęstszymi przyczynami powstania wolnych ciał są urazy, które powodują oderwanie fragmentu chrząstki stawowej, a także schorzenia błony maziowej (np. chondromatoza). Ciała wolne mogą być również wynikiem przeciążenia.

Objawy uszkodzenia chrząstki

Najczęstszym objawem jest wrażenie bolesnego blokowania ruchów.

Leczenie uszkodzenia chrząstki

Ciała wolne stanowią fragmenty chrząstki, które tworzą się wewnątrz stawu. Mogą się one zahaczać podczas aktywności, ruchu powodując ból bądź mogą zaklinować się w szparze stawowej doprowadzając do dalszych bądź wtórnych uszkodzeń. Ciała wolne usuwa się techniką artroskopii.