Ortopedia i TraumatologiaBiodro
UMÓW WIZYTĘ
W Carolina Medical Center zajmujemy się leczeniem stawu biodrowego. Wykonujemy artroskopię biodra oraz najmniej inwazyjną z metod kapoplastykę stawu metodą BHR.

KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII

BIODRO

Biodro jest najbardziej ruchomym stawem kończyny dolnej, poruszającym się w wielu różnych płaszczyznach przechodzących przez środek stawu. Teoretycznie staw ten posiada nieskończoną liczbę osi. W powiązaniu z bardzo rozbudowanym i skomplikowanym aparatem mięśniowym umożliwia nam wykonywanie precyzyjnych i płynnych ruchów lokomocyjnych.

 

Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego wynikają ze zużycia i uszkodzenia chrząstki głowy kości udowej i panewki stawowej co powoduje, że odsłonięte dwie powierzchnie kostne zaczynają o siebie trzeć. W wyniku zniszczenia stawu pojawiają się dolegliwości bólowe, sztywność, niestabilność, a w niektórych przypadkach znaczne ograniczenie zakresu ruchu.

Przykładowe procedury wykonywane w Carolina Medical Center w obrębie biodra i pachwiny:

 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego,
 • kapoplastyka stawu biodrowego,
 • rewizja stawu biodrowego,
 • artroskopia stawu biodrowego (CAM), złożona (konflikt mieszany),
 • artroskopowe uwolnienie pasma biodrowo-piszczelowego (biodro strzelające),
 • artroskopowa rekonstrukcja przyczepu mięśni pośladkowych,
 • rekonstrukcja przyczepu mięśni pośladkowych,
 • plastyka „miękkiej pachwiny sportowej”, mięśni brzucha, uwolnienie nerwu,
 • rekonstrukcja przyczepu mięśni – uszkodzenie częściowe oraz zastarzałe,
 • złuszczenie głowy kości udowej,
 • złamanie podgłowowe/przezkrętarzowe kości udowej (stabilizacja śrubami, DHS, śródszpikowa), w obrębie miednicy,
 • złamanie zmęczeniowe w obrębie miednicy – rewitalizacja.

BUDOWA STAWU BIODROWEGO

Kości

Staw biodrowy łączy dwie kości – kość udową (udo) i miednicę. Miednica ma dwa zagłębienia zwane panewkami, po jednej z każdej strony. Głowa kości udowej łączy się ściśle z panewką tworząc kulisty staw biodrowy umożliwiający kończynie dolnej poruszanie się ku przodowi, tyłowi, bocznie i rotacyjnie.

Chrząstka

Panewka i głowa kości udowej pokryte są warstwą chrząstki. Ochrania ona kości w trakcie obciążania i pozwala na gładkie i swobodne ruchy we wszystkich kierunkach przy minimalnym tarciu.

Więzadła

Kość udową z miednicą łączy złożony układ więzadłowy. Ma on szczególnie ważne znaczenie dla stabilności stawu biodrowego, zabezpieczając go przed ruchami przekraczającymi normalny zakres.

Mięśnie

Mięśnie wokół stawu biodrowego spełniają dwie funkcje. Dostarczają siłę do wykonywania ruchów stawu biodrowego we wszystkich kierunkach, oraz stabilizują całą kończynę dolną podczas stania, chodzenia oraz innych aktywności.

Staw biodrowy to najbardziej ruchliwy staw kończyny dolnej.

Anatomia stawu biodrowego

URAZY BIODRA I ICH LECZENIE:

Wybierz część ciała, która Cię boli i dowiedz się jak możemy Ci pomóc:

NASI PARTNERZY