Ciała wolne w stawie łokciowym

Fragmenty chrzęstne, chrzęstno-kostne, które wyodrębnią się ze swoich pierwotnych struktur i swobodnie przemieszczają się w stawie nazywane są „ciałami wolnymi”. Najczęściej pojawiają się w wyniku przebytych urazów w obrębie stawu łokciowego lub innych chorób, takich jak: martwica chrzęstno-kostna, chondromatoza, choroba zwyrodnieniowa. Ciała wolne mogą powodować uszkodzenia pozostałej powierzchni stawowej i doprowadzać do dalszej degeneracji stawu

Objawy ciał wolnych w stawie łokciowym

  • ograniczenie ruchu,
  • nagłe blokowanie w stawie łokciowym,
  • uczucie trzaskania i przeskakiwania w trakcie ruchu,
  • możliwe dolegliwości bólowe.

Leczenie ciał wolnych w stawie łokciowym

Leczenie opiera się na usunięciu ciał wolnych ze stawu lub na odtworzeniu powierzchni stawowej, w przypadku zdiagnozowania martwicy chrzęstno-kostnej. Wszystkie używane do tego celu metody są procedurami operacyjnymi. Wśród nich można wyróżnić artroskopie stawu łokciowego, która jako metoda małoinwazyjna, umożliwia szybki powrót kończyny do sprawności, bez konieczności jej unieruchamiania po zabiegu. Niemniej jednak, czasami z racji dużych zmian i konieczności odtworzenia powierzchni stawowej, stosuje się otwarte metody chirurgiczne. W takich przypadkach chirurg stara się dopasować oddzielone fragmenty chrzęsto-kostne do miejsca z których się oddzieliły, mocując je przy pomocy pinów i kleju tkankowego. W ten sposób odtworzona zostaje powierzchnia stawowa, a staw nie ulega dalszej degeneracji.