Odbarczenie nerwu łokciowego z transpozycją przednią

Zespół rowka nerwu łokciowego jest problemem powszechnym, lecz nie w pełni zrozumiałym. W większości przypadków, o ile stan nie jest zaawansowany, leczenie zachowawcze, czyli nieoperacyjne, jest wystarczające. Trwa ono ok. 3 miesięcy i składa się z leczenia: farmakologicznego, rehabilitacji oraz szynowania nocnego i stosowania ochraniaczy.

W przypadku schorzenia, które trwa długo, ma obrzęk, doszło do uszkodzenia nerwu i nie reaguje na leczenie zachowawcze, zaleca się wykonanie zabiegu transpozycji.

Przeciwwskazaniami do zabiegu jest miejscowa rana w miejscu planowanego wykonania cięcia oraz ogólnoustrojowa infekcja.

Zabieg odbarczania nerwu łokciowego

Wykonywane jest cięcie ok. 10 cm długości. Nerw zwracając szczególną uwagę na jego zaopatrzenie tętnicze jest wypreparowywany oraz transponowany do przodu i uwalniany w całej części proksymalnej. Zazwyczaj stosuje się płat powięzi bądź materiałów sztucznych celem odgraniczenia nerwu od otaczających struktur i zapewnieniu jego ślizgu.

Po zabiegu efekt nie zawsze jest natychmiastowy – zazwyczaj większość dolegliwości wycofuje się w pełni bądź większej części w ciągu kilku tygodni.