Tenotomia proksymalna przyczepu prostowników nadgarstka (łokieć tenisisty)

Wskazania

Niepowodzenie leczenia zachowawczego (fizjoterapia, unieruchomienie w ortezie czy iniekcje sterydów oraz innych preparatów zmniejszających zapalenie) trwającego co najmniej 3-6 miesięcy jest wskazaniem do operacyjnego leczenia schorzenia.

Przeciwwskazania

Nie istnieją bezwzględne przeciwwskazania do operacji z wyjątkiem zakażenia oraz złej jakości skóry w okolicy operowanej. Względne przeciwwskazania występują u pacjentów z ciężkimi chorobami współistniejącymi, które podnoszą ryzyko powikłań pooperacyjnych.

Przebieg zabiegu

Operacja jest wykonywana w znieczuleniu regionalnym (blokada splotu ramiennego) lub znieczuleniu ogólnym. Chirurg wykonuje 3 cm cięcie skórne nad kłykciem bocznym kości ramiennej. Następnie przecina powięź mięśni prostowników nadgarstka uwidaczniając miejsce przyczepu do kości krótszego z nich. Następuje wycięcie uszkodzonych tkanek oraz nawiercenie kości w celu zwiększenia ukrwienia w tej okolicy. Ranę operacyjną zamyka się przy pomocy szwów skórnych pojedynczych lub szwem śródskórnym.

Rekonwalescencja po zabiegu

Po operacji konieczne jest unieruchomienie stawu łokciowego przez 1-3 tygodni w ortezie zegarowej lub łusce gipsowej. Po tym czasie rozpoczyna się ćwiczenia zakresu ruchomości stawu. Usunięcie szwów następuje 10-14 dni po operacji.