Złamanie głowy kości promieniowej – resekcje na otwarto / zespolenie na śrubki lub płytę

Głowa kości promieniowej (koniec bliższy kości promieniowej) jest jedną z głównych struktur odpowiedzialnych za stabilność i przenoszenie siły z dłoni na ramię.

Zabiegi resekcji głowy na otwarto, według obecnych badań oraz obserwacji pacjentów po tego typu zabiegach, są zdecydowanie odradzane poza przypadkami, gdzie nie jest możliwe zastosowanie innej metody leczenia.
Przy złamaniach 1-2 fragmentowych, gdzie złamanie jest niestabilne bądź obejmuje więcej jak 1/3 powierzchni stawowej bądź uskok wynosi więcej jak 2 mm – zalecane jest leczenie operacyjne.

Zazwyczaj w przypadku pojedynczych dużych fragmentów złamania stosowana jest repozycja na otwarto ze stabilizacją pojedynczymi śrubkami. Po zabiegu z racji stosowania śrub typu Herberta, nie ma konieczności ich usuwania gdyż nie wystają ponad powierzchnię kości. W przypadkach bardziej rozległych złamań możliwa jest konieczność zastosowania stabilizacji płytką oraz śrubami.
Zabieg przeprowadzony jest w znieczuleniu ogólnym z niewielkiego cięcia po stronie bocznej łokcia, po wypreparowaniu przeprowadza się repozycję oraz stabilizuje się złamanie jedną z w/w metod.

Przeciwwskazania do zabiegu

Przeciwwskazaniami do zabiegu jest miejscowa rana w miejscu planowanego wykonania cięcia, ogólnoustrojowa infekcja, infekcja stawu.

Rekonwalescencja po zabiegu

Po zabiegu przez krótki okres można zastosować unieruchomienie sztywne. Jednak bardzo ważne w postępowaniu jest wczesne rozpoczęcie rehabilitacji celem przywrócenia zakresu ruchomości.

lek. Przemysław Rychtik

Lekarz w trakcie specjalizacji

Szczególne obszary zainteresowań to leczenie stawu kolanowego oraz stawu skokowego i stopy, zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.