Złamanie wyrostka łokciowego - płyta/popręg

Wskazania do zabiegu

  • złamanie z przemieszczeniem,
  • uszkodzenie powierzchni stawowej,
  • złamanie wieloodłamowe (płyta).

Przeciwwskazania

  • złamanie nieprzemieszczone lub przemieszczenie niewielkiego stopnia,
  • choroba nowotworowa,
  • rozległa rana w okolicach stawowych,
  • infekcje ogólnoustrojowe,
  • inne przeciwwskazania internistyczne.

Przebieg zabiegu

Pacjent ułożony na plecach na stole operacyjnym. Kończyna operowana ułożona na podpórce, zgięta w stawie łokciowym. Wykonujemy dojście operacyjne w rzucie wyrostka łokciowego. Uwidaczniamy szczelinę złamania, którą oczyszczamy. Wykonujemy tymczasową repozycję i stabilizację złamania za pomocą narzędzi. W przypadku złamania dwu-, trój- fragmentowego wykonujemy zespolenie za pomocą popręgu Webera, czyli równolegle do powierzchni stawowej wprowadzamy dwa druty K, a następnie przez odłam dystalny wprowadzamy pętlę z giętkiego drutu wykonując ósemkę i zakotwiczając ją pod zagiętymi wcześniej wprowadzonymi drutami K. Ósemkę naciągamy i stabilizujemy pod dwoma drutami K, uzyskując stabilną repozycję. Wszystkie czynności wykonujemy po kontrolą monitora RTG.

W przypadku złamań wielofragmentowych do zespolenia używamy płyty dedykowanej. Po repozycji i tymczasowej stabilizacji dobieramy odpowiednią płytę, którą stabilizujemy śrubami korowymi i blokowanymi. Stosujemy szwy warstwowe.

Rekonwalescencja po zabiegu

Kończynę unieruchamia się w temblaku i zakazuje się ruchów biernych stawu, ruchy czynne przy zastosowaniu popręgu są ruchami bezpiecznymi, ponieważ kompresują złamania. Rehabilitację pooperacyjną rozpoczyna się na oddziale w dniu po zabiegu, uzyskując pełny zakres ruchomości w 4-5 tygodniu po zabiegu. Do ćwiczeń wzmacniających, jako ostatniej fazy fizjoterapii, przystępuje się około 8 tygodnia od zabiegu. Gojenie złamania obserwujemy na zdjęciach RTG po 2, 6, 12 tygodniach oraz 6 miesiącach po operacji.