Złamanie wyrostka łokciowego

Złamanie wyrostka łokciowego należy do częstych urazów w obrębie kończyny górnej, które może powstać w wyniku urazu bezpośredniego lub pośredniego. Mechanizm urazu jest istotny, ponieważ wpływa na morfologię złamania, a ostatecznie na dalszy proces terapeutyczny. Urazy bezpośrednie często powodują rozkawałkowanie odłamanego wyrostka łokciowego. Z kolei, w złamaniach o mechanizmie pośrednim może dojść do przemieszczenia odłamanego fragmentu kostnego wskutek działania mięśnia trójgłowego ramienia, który ma swój przyczep na wyrostku łokciowym. Czasem zdarza się, że złamanie jest stabilne, bez przemieszczenia odłamów kostnych.

Objawy złamania wyrostka łokciowego

  • ból,
  • obrzęk,
  • krwiak w stawie, ,
  • lekkie zgięcie w łokciu. ,

Leczenie złamania wyrostka łokciowego

W przypadku złamań bez przemieszczenia można podjąć próbę leczenia zachowawczego, które opiera się na okrężnym opatrunku unieruchamiającym na okres 3-4 tygodni po uprzedniej ewakuacji krwiaka ze stawu. Po tym czasie podejmuje się stopniowane ćwiczenia czynne w obrębie stawu łokciowego. W przypadku złamań z przemieszczeniem lub podejrzeń lekarza o tym, iż odłamy mogą ulec przemieszczeniu podejmuje się leczenie operacyjne. Cięcie skóry wykonuje się nad wyrostkiem łokciowym i szczeliną złamania, a po ich uwidocznieniu, w celu stabilizacji złamania stosuje się śruby dociskowe lub tzw. popręg Webera – konstrukcję złożoną z dwóch drutów Kirschnera oraz stalowego drutu.