Złuszczenie nasady dalszej kości ramiennej proste - stabilizacja K przezskórna

Wskazania do zabiegu

  • przemieszczenie fragmentów złamania lub znaczne ugięcie kątowe,
  • zaburzenia rotacyjne nasady dalszej kości ramiennej.

Przeciwwskazania

  • złamanie nieprzemieszczone lub przemieszczenie niewielkiego stopnia,
  • choroba nowotworowa,
  • rozległa rana w okolicach stawowych,
  • infekcje ogólnoustrojowe,
  • inne przeciwwskazania internistyczne.

Przebieg zabiegu

Pacjent ułożony zostaje na plecach na stole operacyjnym. Kończyna operowana ułożona na stoliku bocznym. Pacjent zostaje znieczulony regionalnie. Wykonujemy nastawienie metodą „na zamknięto” złuszczonej nasady kości. Następnie pod kontrolą monitora RTG wprowadzamy dwa druty K od strony bocznej oraz jeden od strony przyśrodkowej. Kończynę unieruchamiamy w łusce gipsowej ramiennej.

Rekonwalescencja po zabiegu

Kończynę unieruchamia się w łusce gipsowej w bezpiecznej pozycji i nakazuje się wysokie, przeciwobrzękowe ułożenie kończyny. Utrzymuje się unieruchomienie przez 3 tyg. Po 4 tygodniach usuwamy druty w gabinecie zabiegowym i pacjent może rozpocząć rehabilitację. Gojenie złamania obserwujemy na zdjęciach RTG po 2, 6, 12 tygodniach oraz 6 miesiącach po operacji. Należy unikać aktywności sportowej przez 2 miesiące.