Artroskopowy szew więzadła łódeczkowato-księżycowatego

Wskazania

Pacjenci z ostrym (ew. podostrym) częściowym lub całkowitym uszkodzeniem więzadła SLL. W przypadku świeżego uszkodzenia stan uszkodzonych tkanek pozwala na bezpośrednią naprawę. Technika ta może być stosowana zarówno w przypadku izolowanych urazów, jak i uszkodzeń SLL związanych ze złamaniem końca dalszego kości promieniowej.

Przeciwwskazania

Przewlekłe uszkodzenia więzadła SL lub nieredukowalna niestabilność w obrębie SL.

Przebieg zabiegu

Zabieg przeprowadzony jest metodą małoinwazyjną tj. artroskopową. Po stronie grzbietowej nadgarstka wykonuje się cztery małe nacięcia skóry celem wytworzenia portali (dojść) artroskopowych. Po wprowadzeniu kamery i narzędzi dedykowanych do nadgarstka dokonuje się inspekcji stawu oraz uwidacznia okolicę SLL. Następnie reponuje się ustawienie kości łódeczkowatej i księżycowatej z użyciem drutu K (drutu nie usuwa się po zabiegu). W kość księżycowatą wprowadza się minikotwice, do której doszywa się uszkodzone włókna więzadła SLL. Następnie zakłada się dodatkowe szwy dokonując przyszycia torby stawowej do okolicy SLL (kapsulodeza), po czym usuwa się narzędzia i zakłada szwy na dojścia artroskopowe.

Rekonwalescencja po zabiegu

Po zabiegu kończyna jest unieruchamiana w longecie gipsowej, umożliwiającej ruchomość palców i łokcia. Longetę utrzymuje się do 4 tygodni. W tym czasie również usuwamy drut Kirschnera. Następnie nadgarstek jest wspomagany ortezą nadgarstka. Dopiero wtedy pacjent rozpoczyna określony protokół rehabilitacji trwający od kilku do kilkunastu tygodni.