Rekonstrukcja świeżych / zastarzałych uszkodzeń ścięgien ręki

Ścięgno jest zbudowane z tkanki włóknistej, która jest przedłużeniem mięśnia aż do punktu jego przyczepu. Funkcją ścięgna jest przenoszenie siły skurczu mięśnia na elementy kostne.
Do objawów klinicznych w przypadku uszkodzenia ścięgien ręki zaliczamy osłabienie, bądź całkowitą utratę ruchu w stawie zaopatrywanym przez dane ścięgno.
Do uszkodzenia ścięgna może dojść w mechanizmie bezpośrednim – np. rana cięta, albo w mechanizmie pośrednim – np. zwiększone napięcie powoduje oderwanie się ścięgna z miejsca jego przyczepu.

Zabieg – rekonstrukcja uszkodzeń ścięgien ręki

Leczenie rekonstrukcyjne uszkodzeń ścięgien ręki jest zależne od tego czy mamy do czynienia ze świeżym uszkodzeniem, czy zastarzałym. W świeżym uszkodzeniu możemy zszyć przecięte ścięgno, albo wykonać reinsercję przyczepu przy pomocy specjalnych kotwiczek. W przypadku zastarzałego uszkodzenia może dojść do obkurczenia mięśnia, oraz skrócenia ścięgna. W takiej sytuacji należy przeprowadzić rekonstrukcję z użyciem przeszczepu z własnego ścięgna.
Po leczeniu operacyjnym wymagana jest specjalistyczna rehabilitacja.