Usuniecie chrzęstniaka z kości

Wskazania

Obecność łagodnej zmiany nowotworowej w kości o radiologicznych cechach chrzęstniaka. Chrzęstniaki mogą występować w 3 postaciach: postać chrzęstniaka śródkostnego (enchondroma), chrzęstniaka przykostnego (chondroma periostale) oraz kostniakochrzęstniaka (osteochondroma).

Przeciwwskazania

  • Patologiczne zmiany skórne w miejscu planowanego cięcia;
  • Infekcja ogólnoustrojowa;
  • Nieuregulowane choroby przewlekłe pacjenta;
  • Zły stan ogólny pacjenta.

Przebieg zabiegu

W zależności od lokalizacji zmiany wykonuje się nacięcie skórne. Następnie preparuje się tkanki miękkie uwidaczniając fragment kości w której znajduje się zmiana. W przypadku zmiany o typie kostniakochrzęstniaka uwidacznia się dokładnie całą wyrośl – tj. jej podstawę, szypułę i tzw. czapeczkę chrzęstna. Następnie przy użyciu dłuta kostnego usuwa się zmianę przy samej podstawie. W przypadku zmiany o typie chrzęstniaka śródkostnego (enchondroma) przy użyciu dłuta kostnego lub piły oscylacyjnej wycina się tzw. okienko kostne uzyskując dostęp do chrzęstniaka. Masę nieprawidłowej tkanki nowotworowej usuwa się dedykowanymi łyżeczkami kostnymi, wraz z dokładnym frezowaniem ścian loży po chrzęstniaku. Powstały ubytek wypełnia się allogeniczną lub autogeniczną kością gąbczastą (przeszczepami kostnymi). Następnie zakłada się szwy warstwowe i szwy skórne kończąc zabieg.

Rekonwalescencja po zabiegu

Rehabilitację rozpoczyna się już w pierwszej dobie po zabiegu. Początkowo kończyna może być czasowo unieruchomiona. Po około dwóch tygodniach następuje usuniecie szwów. Pacjent może spodziewać się powrotu do normalnego funkcjonowania bez nadmiernych obciążeń po ok. 4-6 tyg. Na kolejnych kontrolnych RTG pooperacyjnych ocenia się przebudowę kostną w obrębie kości. W zależności od zakresu zabiegu i stopnia przebudowy decyduje się o powrocie do obciążających czynności lub sportu.