Usunięcie guza łagodnego nerwu małego

Etiologia powstawania łagodnych guzów małych nerwów nie jest do końca poznana. Uważa się, że cześć z nich jest dziedziczna. Jest kilka typów guzów dotyczących małych nerwów:

  • Schwannoma – najczęściej występujący łagodny guz małego nerwu u osób dorosłych. Zaczyna się na pojedynczym włóknie nerwowym wewnątrz nerwu, rozrastając się powoduje rozwłóknienie danego nerwu. Może pojawić się w każdym miejscu. Najczęściej są to guzy pojedyncze, które w wyniku rozrastania się mogą przyjmować nietypowe kształty.
  • Neurofibroma – częsty typ łagodnego guza małych nerwów, który zazwyczaj formuje się w części centralnej nerwu. Najczęściej występuje u osób chorujących na neurofibromatozę.
  • Perineurioma – rzadki typ łagodnego guza małych nerwów, najczęściej występujący u dzieci i młodych dorosłych. Jego nietypową cech jest to że może rozwijać się jako guz zewnątrznerwowy.

Typowymi objawami guzów łagodnych małych nerwów będą parestezje, drętwienia, dolegliwości bólowe, zaburzenia funkcji zaopatrywanej okolicy.

Diagnostyka guza opiera się na badaniach MRI, EMG celem oceny charakteru zmiany. Jednak ostateczną diagnozę stawia się po wykonaniu biopsji guza.

Leczenie polega na całkowitym wyłuszczeniu guza. Im dłużej guz się rozwija tym trudniejsza będzie operacja.