Uwolnienie gałązki głębokiej nerwu promieniowego – Zespół Supinatora

Zespół supinatora to jednostka chorobowa, w której dochodzi do uwięźnięcia gałązki głębokiej nerwu promieniowego. Jest to gałązka odpowiedzialna za funkcję ruchową. Do uwięźnięcia dochodzi najczęściej na poziomie mięśnia supinatora.

Objawy powstają w wyniku ucisku gałązki głębokiej nerwu promieniowego przez mięsień supinator. Może to być spowodowane powtarzającą się silną supinacją, pronacją lub zapaleniem przyczepów mięśnia supinatora (jak w łokciu tenisisty).

Pacjenci zwykle skarżą się na ból w grzbietowej części przedramienia. Diagnozę można postawić na podstawie pozytywnego „testu palca środkowego”, w którym opór wyprostu środkowego palca powoduje ból. Leczenie pierwszego rzutu to postępowanie zachowawcze, obejmujące odpoczynek, modyfikację pracy, NLPZ w celu uśmierzenia bólu i fizjoterapię. Rzadko wymagana jest interwencja chirurgiczna, chociaż w niektórych przypadkach może być konieczna dekompresja nerwu.