Zespolenie złamania w obrębie kości śródręcza metodą śródszpikową

Wskazania do zabiegu

 • złamania niestabilne,
 • złamania niedające się nastawić metodą „na zamknięto”,
 • niepowodzenie w utrzymaniu repozycji „na zamknięto”,
 • złamania mnogie,
 • deformacja rotacyjna złamanej kości,
 • zagięcie grzbietowe powyżej 10 stopni w przypadku II i III kości śródręcza oraz powyżej 20 stopni w przypadku IV i V kości śródręcza,
 • złamania podgłowowe z ugięciem kątowym większym niż 10 stopni dla II i III kości śródręcza oraz 30-40 stopni dla IV i V kości śródręcza.

Przeciwwskazania

 • złamanie nieprzemieszczone lub przemieszczenie niewielkiego stopnia,
 • choroba nowotworowa,
 • rozległa rana w okolicach stawowych,
 • infekcje ogólnoustrojowe,
 • inne przeciwwskazania internistyczne.

Przebieg zabiegu

Pacjent ułożony zostaje na plecach na stole operacyjnym. Kończyna operowana ułożona na stoliku bocznym. Pacjent zostaje znieczulony regionalnie. Wykonujemy nastawienie metodą „na zamknięto” złamanej kości śródręcza. Następnie pod kontrolą monitora RTG wprowadzamy dwa druty K do kanału szpikowego stabilizując nastawione fragmenty złamania. Kończynę unieruchamiamy w łusce gipsowej.

Rekonwalescencja po zabiegu

Kończynę unieruchamia się w łusce gipsowej w bezpiecznej pozycji i nakazuje się wysokie, przeciwobrzękowe ułożenie kończyny. Wczesne, kontrolowane, czynne uruchomianie powinno rozpocząć się w przeciągu 5-7 dni po operacji. W przeciwdziałaniu powstawania przykurczów w stawach pomagają dynamiczne i statyczne szyny. Rehabilitację pacjent rozpoczyna w pierwszym tygodniu po zabiegu. Gojenie złamania obserwujemy na zdjęciach RTG po 2, 6, 12 tygodniach oraz 6 miesiącach po operacji.