Włókniak niekostniejący – defekt włóknisty kości

Jest to zmiana wykrywana bardzo często przypadkowo, zazwyczaj podczas wykonywania badań radiologicznych. Jest to zmiana o charakterze niezłośliwego nowotworu zbudowanego z tkanki włóknistej, która zastępuje prawidłową kość. Zmiana lokalizuje się zwykle w warstwie korowej przynasady dalszej kości udowej, choć może też wystąpić w innych lokalizacjach.
Małe ogniska nie wymagają zwykle leczenia, są jedynie obserwowane. Ogniska duże, obejmujące powyżej 50% obwodu kości, mogą być przyczyną patologicznego złamania. Takie ogniska nadają się do usunięcia i wypełnienia przeszczepami lub materiałem kościozastępczym, niekiedy również wymagają stabilizacji profilaktycznej.